Blanka Rambousková

Blanka Rambousková je absolventkou Palackého univerzity v Olomouci a v současnosti pracuje pro Leeds City Council v Británii jako překladatelka a tlumočnice na volné noze.