Emil Bédi

Autor je fyzik, účastník Climate Network Europe, participoval na niekoľkých medzinárodných rokovaniach za účasti politikov pod záštitou OSN