Muriel Blaive

Autorka je historička. Působí jako výzkumnice v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.