Vlasta Hábová

Vlasta Hábová, nar. 1935 v Buchlovicích.

Vzdělání: gymnázium UH, VŠ - 1 r.VŠE Praha, 5 r. Moskevský státní ekonomický institut (dipl.O produktivitě práce a jejím měření v automobil.prům., obhájena 1959),3 r.inter. aspirantura VŠE Bratislava (disertace Příspěvek k diskusi o zbožní výrobě, obhájena 1966).

Zaměstnání:1959-1968 ŠŠÚ, VŠE, SAV Bratislava; 1968-1989 EF ČVUT,Kovoslužba, DP hl.m. Praha -Autobusy, ČSAV, VÚVTR Praha; 2006-2010 Balící služba Borkovice

Polit. příslušnost: z KSČ vyškrtnuta 1970, z KSČM "vytěsněna" po atentátu na J. Svobodu, nyní bezpartijní.