V Karlu IV. oslavujme vzdělanost a evropskou pluralitu

19. 5. 2015 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Co bychom měli slavit příští rok při sedmistém výročí narození císaře Karla IV.? Jeho český původ? Byl to syn Lucemburka a Elišky Přemyslovny, která byla dcerou Přemyslovce Václava II. a Guty Habsburské, přičemž Václav II. byl synem Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské. Karel byl vychován na francouzském královském dvoře (jméno Karel přijal při biřmování po svém kmotru francouzském králi Karlovi Sličném) a působil v Itálii, než se vrátil do Čech. Jako císař byl hlavou velké, mnohonárodní říše, postavené na takových všeobecných institucích, jako jsou církev, právo, města, univerzity.

Karel IV. podobně jako Jan Hus nebo Jan Ámos Komenský byl pro Čechy významný nikoli tím, že by je uzavřel do jejich „češství“, ale tím, že do Čech přinesl Evropu (uměl mluvit plynně pěti jazyky), že byl vzdělaný na evropské úrovni a že nad zájem tak či onak lokální stavěl zájem univerzální. Pokud tedy máme slavit autentické dědictví Karla IV., musíme slavit především vzdělanost, a pak i mnohonárodní stát český založený nikoli na etnických Češích, ale na sdílených hodnotách evropských, které teprve Čechům dávají nějakou sebeúctu a mezinárodní význam. Musíme také slavit zkušenost úžasného rozkvětu země, když rozumné a dlouhodobé investice ve veřejném zájmu převáží nad sobectvím a malostí.

0
Vytisknout
6042

Diskuse

Obsah vydání | 21. 5. 2015