Petr Freiwillig

* 1979

Po roční předehře na výtvarné větvi Střední umělecké školy ve Frýdlantě v Čechách absolvoval Integrovanou střední školu dopravní v Liberci, obor management v dopravě. Následovalo krátké intermezzo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, v letech 1999 -- 2000 zaměstnán jako technik na odboru majetku Dopravního podniku hl.m.Prahy. Mezi léty 2000 až 2004 pracoval v různých technickohospodářských funkcích v ČSAD Liberec (vedoucí skladu, obchodní referent, nákupčí, dispečer). Od roku 2004 pracuje v malé obchodní firmě jako technik. Počínaje rokem 2005 dálkově studuje Historické vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Svobodný, žije v Liberci.