Výbor OSN proti mučení ostře kritizoval Českou republiku

1. 6. 2013

čas čtení 7 minut

Ve své výroční zprávě za rok 2011-2012 kritizoval Výbor proti mučení OSN Českou republiku za podstatné porušování lidských práv. Pro informaci přinášíme shrnutí této kritiky, která je v angličtině ZDE, od str. 133.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen, že český trestní zákon sice zahrnuje pojem mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, ale nedefinuje mučení v souladu s definicí Konvence proti mučení (článek 1). Výbor proti mučení OSN požaduje, aby Česká republika zahrnula do svého trestního zákona definici mučení, která obsahuje všechny prvky zmíněné v článku 1 Konvence proti mučení.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen, že se Česká republika odvolává na Konvenci o civilním letectví jako na údajný důvod, proč neprohledávat civilní letadla. Výbor proti mučení OSN zdůrazňuje, že úmyslem Konvence o civilním letectví není bránit uplatňování Konvence proti mučení. Výbor proti mučení OSN je také znepokojen, že ČR přijala ujištění od třetích zemí, že osoby do nich deportované z ČR tam nebudou mučeny, ale forma těchto diplomatických ujištění není známa.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen, že ve vazební střediska v ČR jsou přeplněna, takže tam dochází k násilí mezi zadrženými, výbor proti mučení OSN je také znepokojen používáním pepřových sprejů v uzavřených prostorách věznic, dále počtem sebevražd ve věznicích a absencí jejich vysvětlení, přítomností vězeňských dozorců při lékařských prohlídkách vězňů, skutečností, že se pohovory psychiatrů s vězni konají přes bezpečnostní mříže a absencí informací o jednotlivcích, vězněných bez kontaktu s vnějším světem.

Výbor také doporučuje, aby Česká republika okamžitě skoncovala s praxí, v rámci níž jsou někteří vězni nuceni platit za své věznění.

Výbor proti mučení OSN je vážně znepokojen zprávami o pokračující marginalizaci a diskriminaci romské menšiny. Tři osoby byly usmrceny, konají se protiromské demonstrace a dochází k vypalování romských příbytků. Výbor proti mučení OSN je také znepokojen skutečností, že se tyto incidenty rychle, nestranně a efektivně nevyšetřují.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen zprávami o sterilizaci romských žen bez jejich svobodného a informovaného souhlasu a ničením lékařských záznamů o nucených sterilizacích a tím, že je pro oběti obtížné získat odškodné.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen absencí statistických dat ohledně odškodného pro oběti mučení a špatného zacházení, včetně obětí nucených sterilizací a chirurgické kastrace stejně jako obětí špatného zacházení v lékařských a psychiatrických institucích, obětí násilných útoků proti menšinám, obětí obchodu s lidmi a domácího a sexuálního násilí. Je také znepokojen, že doba, během níž se smějí v ČR proti těmto praktikám podávat snížnosti, je omezená.

Výbor proti mučení OSN je také znepokojen umisťováním romských dětí do škol pro děti s mírnou duševní zaostalostí anebo s omezeným vyučovacím programem. To ochromuje jejich další vzdělávací vývoj.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen problematickým systémem registrace stížností a tím, že neexistuje nezávislý systém, který by stížnosti hodnotil. Výbor proti mučení OSN je znepokojen rozdílem mezi počtem stížností na mučení a špatné zacházení ve vazebních střediscích a ve věznicích a skutečností, že policisté a vězeňští dozorci nejsou za tyto trestné činy stíháni.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen, že ne všem obětem obchodu s lidmi se dostává dostatečné ochrany, přístupu ke zdravotní péči a poradenství, ubytování v útulcích a pomoci, včetně odškodnění a rehabilitace.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen pokračující praxí věznění žadatelů o azyl, včetně věznění rodin s dětmi a omezováním svobody pohybu žadatelů o azyl.Výbor proti mučení OSN je také znepokojen režimem a hmotnými podmínkami ve vazebních věznicích pro cizince, čekající na deportaci.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen tvrzením českého státu, že znaky fyzických a psychických traumat způsobených mučením jsou tak jasné, že zkušený lékařský pracovník nepotřebuje specializované školení.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen zvlášť zranitelnou situací osob bez státní příslušnosti a trvalého pobytu v České republice, je znepokojen skutečností, že v ČR neexistuje oficiální definice osoby bez státní příslušnosti, neexistuje centrální databáze osob bez státní příslušnosti ani právní rámec či procedura mechanismů, která by určovala status těchto osob.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen pokračující praxí chirurgické kastrace osob, které spáchaly sexuální trestné činy. Je také znepokojen, že podle nového zákona mohou být osoby páchající sexuální trestné činy vězněni "z forenzních důvodů" na dobu neurčitou.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen zprávami o tom, že jsou osoby často umisťovány do sociálních, lékařských a psychiatrických institucí bez jejich informovaného a svobodného souhlasu. Je znepokojen pokračujícím používáním klecových lůžek, navzdory tomu, že to zákon zakazuje, a používáním dalších násilných metod jako popruhů na posteli, pout a věznění na samotce, často v nehygienických podmínkách a v situaci hmotné zanedbanosti. Výbor proti mučení OSN je také znepokojen, že se tyto případy nevyšetřují.

Výbor proti mučení OSN je znepokojen tím, že se v ČR široce tolerují fyzické tresty a neexistuje zákon, který by je explicitně zakazoval.

Výbor proti mučení OSN lituje, že neexistují plné a individuální informace o stížnostech, vyšetřováních, trestním stíhání a odsouzení osob zaměstnaných v policie a vězeňství, které se dopustily mučení a špatného zacházení.

Výbor proti mučení OSN požaduje, aby Česká republika schválila základní smlouvy OSN, zejména Mezinárodní konvenzi o ochraně práv všech přistěhovaleckých pracovníků a členů jejich rodin, Konvenci o ochraně osob před nuceným zmizením, Opční protokol k mezinárodní dohodě o ekonomických, sociálních a kulturních právech a Opční protokol ke konvenci o právech dítěte o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii.

Výbor proti mučení OSN vyzývá český stát, aby závěry této zprávy široce medializoval.

0
Vytisknout
9060

Diskuse

Obsah vydání | 4. 6. 2013