Aktuální hydrologická situace podle krajů

3. 6. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva ministerstva životního prostředí, pondělí 21.00

Jižní Čechy: většina sledovaných toků již je na poklesu, popřípadě je blízká kulminaci. K vzestupům dochází již pouze v povodí horní a střední Lužnice a na dolním toku Nežárky. Dolní tok Lužnice však bude i nadále klesat. Přítok do Orlíka je již na poklesu, kulminace do něj činila ca 1850 m3/s. Aktuálně je přítok ca 1700 m3/s.

Západní Čechy: Také většina toků v povodí Berounky je na svém horním toku již na poklesu, na vzestupu v důsledku dnešních srážek je již pouze horní tok Radbuzy. Dolní tok Berounky je aktuálně blízký své kulminaci, která se zde předpokládá v brzkých ranních hodinách na úrovni cca 1150 - 1200 m3/s v Berouně. Berounka také ovlivní výsledný průtok v Praze při kulminaci. Praha: Aktuálně se v Praze navyšuje průtok, v důsledku manipulace na VD Vrané očekáváme průtok až 3300 m3/s. Kulminace se zde předpokládá během zítřejšího dopoledne od 6:00 do 12:00.

Střední Čechy: Dolní tok Sázavy již kulminoval dnes v 5:00 při 509 m3/s, aktuálně již hladina rychle klesá. Dolní tok Labe pod soutok s Vltavou je na rychlém vzestupu, předpokládá se, že kulminace v Mělníku bude v úterý ve večerních hodinách na úrovni 3800 m3/s a kulminace na dolním toku v profilu Ústí nad Labem se předpokládá ve středu, a to na úrovni okolo 4000 m3/s (tj. na úrovni 50letého průtoku).Povodí horního Labe již kulminovalo, totéž toky v povodí Lužické Nisy.

Očekávané srážky:

Během zítřejšího dne očekáváme v oblastech zasažených povodněmi již hydrologicky méně významné srážky, a to do 5 mm, na horách na S a SZ do 10 mm/24 hodin. Vyšší bourkové srážkové úhrny až do 30 mm/24 hodin očekáváme v oblasti Jeseníků a Beskyd, kde očekáváme vzestupy toků s možností dosažení 1. SPA. Na toku Bělé však nelze vyloučit krátkodobě dosažení 2. SPA, popřípadě 3. SPA.

0
Vytisknout
5844

Diskuse

Obsah vydání | 4. 6. 2013