SKANDÁLNÍ SELHÁNÍ MINISTERSTVA VNITRA ČR:

Alternativa Zdola: Protestujeme proti nálepce extremismu

11. 4. 2013

Stanovisko občanské iniciativy Alternativa Zdola ke Zprávě o extremismu na území České republiky za rok 2012

Občanská iniciativa Alternativa Zdola důrazně protestuje proti zařazení na seznam extremistických organizací České republiky. Považujeme tuto skutečnost, vzhledem k náplni naší činnosti, za naprosto skandální a za projev absolutního selhání Ministerstva vnitra.

Alternativa Zdola podporuje komunitní rozvoj, podobně jako spřátelené organizace v celém světě. Mezi hlavní náplň naší činnosti patří rozvíjení občanské účasti na veřejném dění, např. prostřednictvím participativních rozpočtů a transparentní veřejná správa díky systémům Open Data.

Alternativa Zdola se zasazuje o ekonomickou demokracii, podporou zaměstnanecké participace a především družstevnictví, které má v českých zemích hlubokou tradici.

K dalším tématům, kterým se věnujeme, patří rozvoj lokální ekonomiky, včetně LET systémů a lokálních měn, s důrazem na potravinovou soběstačnost. Věnujeme se také vypracování koncepce sociálního bydlení, která u nás zoufale absentuje. Pomoc poskytujeme v rámci Občanské právní sebeobrany.

Naše "extremistická" činnost spočívá v organizaci odborných debat, seminářů, přednášek a workshopů na území celé ČR, aktivní spolupráci s domácími i zahraničními partnery (kde činnost AZ je považována za zásadní občanskou aktivitu!), vypracovávání projektů, včetně legislativní práce (úprava družstevnictví, např.) individuální pomoci těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Agenda AZ je v souladu s Agendou 21 prosazovanou OSN, institucemi EU a schválené vládou. Naše materiály a návrhy zájemci najdou na našem webu: www.alternativazdola.cz

Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat: Buď Ministerstvo vnitra nechává Zpráva o extremismu zpracovávat zcela neinformované a nekompetentní osoby, pak ale takoví jedinci nemají na Ministerstvu co dělat. Druhá možnost je, že Zpráva má politické zadání diskreditovat rozvíjející se občanské alternativy. O to více je takováto snaha naprosto neslučitelná s činností Ministerstva vnitra.

0
Vytisknout
7374

Diskuse

Obsah vydání | 12. 4. 2013