Anketa Romano hangos:

Jak hodnotíte význam "olašských králů"?

6. 9. 2013 / Pavel Pečínka

čas čtení 5 minut

Nedávno zemřel "olašský král" Ján Horvátko, předtím Ján Lipa a olašské velkorodiny se ohlíží po králi novém. Zajímalo nás proto, jak na tyto olašské snahy o vlastní reprezentaci pohlížejí ostatní.

Jiřina Šiklová, socioložka, publicistka, Praha
Nejsem Romka, tudíž nevím, kdo by mohl být romským králem. Nemám s nimi zkušenost a chápu to jen jako folklor.

Pavel Ambrož, úředník, Praha
Raději řešte místo toho vztah Romů s Čechy, když většina z dnes žijících Romů v ČR sem přišla a rozhodla se žít mezi nimi.

Petr Vašíček, lékař, Berlín
Funkce olašských králů je dědictvím úžasné kultury, které přeji skvělou budoucnost. K tomu, abych se rozepisoval o možné osobnosti vhodné pro příštího krále, do toho jsem málo zasvěcen.

Dominik Žbánek, teolog, vychovatel v dětském domově Praha-Dolní Počernice
Patřím mezi zastánce občanské společnosti. Ty osobnosti, jimž svěřujeme rozhodování za nás, volíme ve všeobecných volbách. Struktury, ať už mocenské nebo ty, co mají podobu autority, považuji za vedlejší. Někdo se včleňuje do církve, jiný uznává autoritu krále. Je to soukromá věc každého občana, která ale, podle mého názoru, nesmí být uplatňována na úkor práv a povinností daných Ústavou, Listinou základních práv a svobod a zákonů každého jedince. A nesmí poškozovat stát jako celek.

Michal Marčák, pracovník Krajského finančního úřadu, Brno
K tomu se nemůžu vyjadřovat, to je ryze vnitřní záležitost Romů a o rolích "králů" jsem slyšel jen z vyprávění. Jejich konkrétní činnost neznám, ale pokud autoritu mají, tak by měli své "poddané" směřovat v intencích platných zákonů této republiky.

Julius Beňák, zámečník, Krupka u Teplic
Olašský král, to mně nic moc neříká. Činnost těchto lidí je mi většinou neznámá a tam, kde je mi známá, tam je neuznávám. Nikdy jsem neslyšel, že by se angažovali v něčem dobrém pro Romy. Jejich hlavní aktivity podle mě: podvody a prospěchářství. Vztahy mezi Olachy a ostatními Romy bývají velmi, velmi studené.

Miroslav Patrik, předseda sdružení Děti Země, Brno
Osobní zkušenost nemám, ale počítám, že jako neformální autorita mají ve své komunitě respekt, a jsou tedy věrohodnými rádci a rozhodci sporů a různých názorů, které je vždy lepší řešit dohodou či domluvou, než zákony.

A samozřejmě, pokud respektují zákonné prostředí většinové společností, v níž žijí. Měli by mít tedy rozhled jak o chodu uvnitř své komunity, tak i o úskalích vnějšího prostředí.

Milan Klempár, hudebník přerovské kapely Imperio
Co se týče olašských Romů, musím podotknout, že je to velice specifická a uzavřená komunita, do které se Romové (Rumungři) těžko dostávají. Olašský král nemá s námi nic společného, ale taky nemá nic společného se všemi Olachy. Není vždy automaticky uznáván a respektován všemi Olachy, tzn. není králem všech Olachů! Samotní Olaši se dělí do tří kast a ne každá kasta má uznání pro ty druhé. Pro nás Rumungry je olašský král naprosto bez významu.

Vanda Holubová, pracovnice sdružení Romodrom, Horní Suchá
Olaši ostatními Romy opovrhují. Olašský král znamenal dřív pro olašské Romy, ale i pro Romy ostatní velkou autoritu. I představitelé různých oficiálních institucí jej někdy využívali při konfliktních situacích. Byl určitým prostředníkem mezi majoritou a olašskou menšinou.

Vzhledem k sociálně patologickým jevům u některých olašských Romů (závislost na drogách) není takových vhodných kandidátů mnoho. Jaké by měly být vlastnosti olašského krále? Měl by být v jejich komunitě autoritou, jednat se všemi stranami, měl by mít přehled, co se v komunitách děje, dostatek síly k dané funkci, měl by mít dobré jméno. Olašský král by měl mít rovněž vůli a chuť jednat s různými organizacemi a institucemi.

Zabývat by se měl problémy v komunitě a možnostmi jejich řešení -- především pak vysokou závislostí na drogách. S "olašským králem" jsme se při řešení této problematiky přímo nesetkali. Ale např. s panem Josefem Stojkou z Ostravy jsme měli tu čest jednat a můžu říct, že se vždy snažil v rámci svých možností danou situaci řešit.

Vztahy mezi Olachy a jinými Romy jsou takové, že Olaši mezi sebe nikoho nepustí. Jedná se o velmi uzavřenou skupinu. Hlavní slovo tam mají převážně muži. Olašští Romové ostatními Romy opovrhují a naopak "ostatní" Romové opovrhují Olachy. Jistě by bylo vhodné, aby se všichni Romové vzájemně respektovali a měli vůli spolupracovat. Otázkou však je, zda tam tato vůle je, a nebo zcela chybí.

Vyšlo v Romano hangos 9/10 2013 ZDE a ZDE

0
Vytisknout
7817

Diskuse

Obsah vydání | 6. 9. 2013