V labyrintu byrokracie

13. 11. 2014

čas čtení 4 minuty

Možná bude čtenáře zajímat, jak se vede panu Janu Posoldovi ze Zlína, jemuž čtenáři Britských listů už dvakrát finančně vypomohli. Jenže interakce s českými úředníky je však složitá, přestože panu Posoldovi pomohla osobně i ministryně sociálních věcí paní Marksová-Tominová:

Dne 31.10.2014 jsem obdržel dopis od ministryně MPSV paní Marksové Tominové, který byl vydán dne 22.10.2014. Bylo mně sděleno, že na základě přezkumného řízení zrušila rozhodnutí správního orgánu a tento subjekt toto její rozhodnutí obdržel 9.10.2014. Na základě tohoto rozhodnutí mně byl přiznán příspěvek na péči ve výši prvního stupně, což je 800 Kč. Protože však potřebuji pomoc druhé osoby po celých 24 hod. a jenom pomoc 4 hod.denně mě přijde na 12 000 Kč, tak nemám možnost si zajistit pomoc sociálního pracovníka. Již tak se mě daří plnit všechny pohledávky, jak se říká, jen "s odřenýma ušima", píše Jan Posolda.

Také mi paní ministryně sdělila, že na přiznání tohoto rozhodnutí správního orgánu mohu reagovat odvoláním ve správním řízení a že mně detailní informace podá příslušná pobočka úřadu práce.

Na tomto úřadě jsem po vydání tohoto rozhodnutí byl, abych nahlédl do podkladů, ale žádné informace mě poskytnuty nebyly, jenom sdělení, že tak bylo rozhodnuto a jestli si chci někde stěžovat, tak ať si stěžuji.

Jestli účastník řízení, v tomto případě právnická osoba má z titulu své funkce právní zastoupení, které je placeno z peněz daňových poplatníků, tz.že i s mých peněz a já z finančních důvodů si toto právní zastoupení nemohu dovolit, jedná se o diskriminaci a porušení mezinárodní úmluvy o ochraně zdravotně postižených osob čl.13 odst.1.

Protože jsem se o této možnosti odvolání dověděl teprve nyní a nebyl jsem správně poučen, neměla by být lhůta na odvolání promlčena. I když stanovení lhůty je v příkrém rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv čl. 6 odst.3 písm.b), který stanoví, že každý má právo na dostatečný čas k přípravě obhajoby. Ovšem to platí v právním státě ne v ČR. Jestli se tam dostanu, tedy na úřad práce, tak se pokusím tam nějak dopravit, protože se mě zhoršil zdravotní stav a dnes ráno když jsem vstával jsem spadl, snad to přejde.

Podal jsem tři ústavní stížnosti na porušení základních lidských práv a svobod. Zároveň jsem podal návrh na zrušení §29 zák. o ústavním soudu, protože je v příkrém rozporu s mezinárodní úmluvou o ochraně lidských práv čl. 6 odst. 3 písm. c).

Samozřejmě to dopadlo tak jak jsem čekal. Poslali mě usnesení, že musím být zastoupen právníkem. Mými návrhy se vůbec nezabývali.

Pokud vám soud nepovolí osvobození od soudních poplatků, nemůžete dostat advokáta ex offo. Během 14 let jsem měl již dva tyto advokáty, ale nebyl jsem s nimi spokojený, nic pro řádný chod jednání neudělali. Na advokáta nemám peníze.

Tímto rozhodnutím porušili i úmluvu o ochraně práv zdravotně postižených občanů čl. 13. Ještě jsem zachytil reklamu na webovou stránku www.pohledávky.cz, která nabízí právní pomoc .Chci to zkusit ještě tam. Ovšem žijeme v bezprávním státě, tak nevím.

Pořád se mění zákony, ale aby ustanovili zákon, který by zaručil vymahatelnost práva, takový návrh jsem ještě neregistroval. Ústavní soud není součástí soudního systému, byl zřízen aby garantoval dodržování lidských práv. To je jen, co je nového v mém případě.

Požádal jsem Českou advokátní komoru o přidělení advokáta ex offo. Bylo mně sděleno, že musím vyplnit formulář , který je na webových stránkách www.cak.cz Tak jsem na tuto stránku najel, ale bez výsledku. Objevila se mě odpověď, že stránka je nedostupná. Navíc s diskuse na těchto stránkách vyplynulo, že mně to povolí soud.

Proto se obracím na komoru, protože soud mě to bez udání důvodu zamítl a Ústavní soud to po mně vyžaduje, i když je to v příkrém rozporu s mezinárodními úmluvami. Tímto postupem je mě bráněno v přístupu k soudu. A Ústavní soud mně na to dal čas dvacet dní resp. 30 dní.

Jak se můžete dovolat spravedlnosti, když to závisí na benevolenci soudce.

0
Vytisknout
5974

Diskuse

Obsah vydání | 14. 11. 2014