Nápad pomoci lidem ve finanční tísni formou nabídky úhrady dluhu s přijatelným splátkovým kalendářem

20. 6. 2014 / Tomáš Fiala

čas čtení 3 minuty

Jsem rád, že se podařilo během krátké doby získat částku potřebnou na úhradu dluhu pana Posoldy.

Obávám se však, že lidí v podobné situaci jsou v ČR stovky, ne-li tisíce. O některých možná ani nevíme. A finanční prostředky lidí ochotných solidárně pomáhat jsou omezené.

Zaujal mne nápad jednoho z čtenářů, který se nabídl, že uhradí celý dluh s tím, že mu jej pan Posolda bude bezúročně splácet. Navrhoval mu tedy vlastně možnost přijatelného splátkového kalendáře týkajícího se jeho dluhu. Považuji to v podobných případech za dobrý kompromis mezi nenávratnou úhradou dluhu a neposkytnutím žádné pomoci. Lidé v nouzi a pod tlakem věřitelů si pak často berou další "výhodnou" půjčku na úhradu půjček předchozích a propadají se stále hlouběji do dluhové propasti.

Pamatuji se, že v roce 1968 řada lidí dobrovolně věnovala peníze či šperky na tzv. Fond republiky. V dnešní době je (bohužel) potřebné pomáhat především jednotlivým lidem, jimž by měl více či méně pomáhat sociální stát.

Napadlo mne vytvořit konto, na které by posílali příspěvky lidé ochotní (formou daru či bezúročné půjčky) pomoci jiným ve finanční nouzi. Z tohoto konta by pak mohly být urychleně (aby nenarůstaly úroky) hrazeny dluhy lidí v momentální finanční tísni s tím, že dle jejich sociální situace by se s nimi dohodl splátkový kalendář (s minimálním úrokem nebo zcela bezúročný), aby za ně zaplacený dluh nebo alespoň jeho část postupně na dané konto spláceli. Tyto peníze by se pak použily na pomoc dalším potřebným nebo by se vracely těm, kteří svůj příspěvek na konto poskytli jako půjčku, nikoli jako dar.

Je zde samozřejmě řada otázek. Jakým způsobem by se vybírali lidé, kterým bude pomoc poskytnuta, jakým způsobem by se zajišťovalo, aby ti, kterým bylo pomoženo, dohodnutý splátkový kalendář skutečně dodržovali. Jak by byla tato činnost ošetřena po právní stránce. Součástí pomoci by pochopitelně měla být (ve spolupráci s jinými organizacemi) preventivní osvěta a konzultace, aby se klienti do podobných situací nedostávali opakovaně. Tedy především důrazné varování před neuváženými půjčkami, bezplatné poradenství, jak lépe hospodařit s penězi, pomoc při snižování spotřeby elektřiny či plynu, při hledání levnějšího bydlení atd.

Je mi jasné, že tuto činnost v plném rozsahu by nemohl provozovat jednotlivec, je to asi spíše výzva pro nějaké existující či nově vzniklé občanské sdružení. Možná něco podobného již existuje v zahraničí, co by mohlo sloužit jako určitá inspirace.

0
Vytisknout
8456

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2014