Svět přichází každoročně o lesy a pralesy v rozloze celé jedné Velké Británie

13. 9. 2019

čas čtení 3 minuty

Každoročně je v současnosti na světě likvidován les a především tropický deštný prales v rozloze o velikosti Velké Británie.

Každým rokem je zlikvidována 26 milionů hektarů lesů a jejich likvidace v posledních pěti letech rapidně stoupá, navzdory příslibům vlád v roce 2014, že zvrátí likvidaci lesů a začnou je znovu vysazovat.

Newyorská deklarace o lesích byla podepsána v OSN v roce 2014. Státy se v ní zavázaly, že do roku 2020 se sníží rychlost likvidace lesů o polovinu a že bude obnoven les na ploše 150 milionů hektarů.Avšak míra likvidace lesů se od přijetí deklarace zvýšila o 43  procent a nejcennější a nenahraditelné primární tropické pralesy jsou ničeny na ploše 4,3 milionů hektarů ročně.

Změna v emisích CO2 v důsledku ztráty lesů v letech 2002-13 ve srovnání s lety 2014-18

(Žluté a okrové státy zaznamenaly pokles emisí CO2 - jsou to státy bez čísel. U ostatních států došlo k zvýšení emisí CO2 v důsledku likvidace lesů a pralesů v čísly uvedených procentech.)


Konečný cíl deklarace, úplně zastavit likvidaci lesů do roku 2030, což by potenciálně ušetřilo tolik uhlíku, kolik ho vypouští do ovzduší světová automobilová doprava - je nyní zřejmě nesplnitelný.

V Latinské Americe, v jihovýchodní Asii a v Africe - kde jsou největší deštné pralesy - se v letech 2014-2018 likvidace lesů a pralesů rychle zvýšila. Největší množství pralesů bylo zlikvidováno v Latinské Americe, avšak rychlost likvidace pralesů se nejvýrazněji zvýšila v Africe, kde se množství odlesňovaných ploch zvýšilo z 2 milionů hektarů ročně a více než 4 miliony hektarů ročně.

Nynější zpráva zahrnuje data do roku 2018, takže nedávné pálení amazonského pralesa není v datech zahrnuto. Autoři zprávy konstatují, že v červnu letošního roku stouplo odlesňování amazonského pralesa v Brazílii o 88 procent, ve srovnání s týmž měsícem loni.

Nedávné lesní požáry jsou zvlášť znepokojující, protože zatímco v předchozích desetiletích by vlhký prales nehořel, v důsledku globálního oteplování jsou lesy v posledních letech vyschlé a lehčeji v nich vznikají požáry.

Klimatologové varují, že vstupujeme do začarovaného kruhu. V případě lesů globální oteplování lesy vysuší, takže v nich častěji vznikají požáry, což přispívá k zrychlování globálního oteplování.

Udržování lesů, zejména v tropických regionech, a obnovování lesnatých oblastí se už dlouho považuje za jeden z nejlevnějších způsobů jak zastavit klimatickou krizi. Náklady na ochranu globálních lesů se odhadují na desítky miliard dolarů ročně, kdežto přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku bude stát biliony dolarů.

Odlesňování, většinou kvůli zemědělství, přispívá k růstu antropogenních emisí CO2 asi třetinou. Zároveň lesy přirozenou cestou blokují až třetinu antropogenního CO2.

Problémem je, že mnohé vlády poskytují dotace pro zemědělství a povzbuzují tak likvidaci lesů.

V Indonésii se však ničení lesů za poslední rok zpomalilo pod vlivem nátlaku od spotřebitelů a dárců ekonomické pomoci. Některé země, jako Etiopie či Mexiko a El Salvador, začaly vysazovat nové lesy, avšak míra likvidace lesů a pralesů je v současnosti daleko větší.


Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
5833

Diskuse

Obsah vydání | 17. 9. 2019