Globální oteplování

 22468

Ne dražší lítačce!

13. 2. 2024

Veřejná doprava v českých městech by měla být zadarmo. Praha má vážně znečištěné ovzduší, které způsobuje vážné choroby a předčasná úmrtí. Vjezd automobilů do center měst by měl být v zájmuj zdraví...