Koronavirus: Tohle je druhá světová válka. Všechno závisí na tom, jak se k tomu postavíme

6. 3. 2020

čas čtení 5 minut

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Dr. Richard Hatchett,  generální ředitel, Koalice pro inovace a přípravu na epidemie: Myslím si, že to není šílená analogie srovnat to, co se děje, s druhou světovou válkou. Britové čelili daleko větším hrozbám a spojili se jako národ proti daleko větším hrozbám. Myslím si, že pokud si Britové uvědomí, že tohle je něco, při čemž mají všichni odpovědnost, že by Britové dokázali to, co dokázal Singapur a Hongkong [místa, která epidemii koronaviru naprosto zvládla a potlačila].

Moderátorka: Postoj jako při obléhání Británie nacisty za druhé světové války?

Richard Hatchett: Absolutně.

Moderátorka: Mnoho lidí tím bude opravdu překvapeno, možná i mírně uraženo, že to srovnáváte s válkou. S druhou světovou válkou.

Richard Hatchett: Světová zdravotnická organizace používá tyto termíny a hovoří o tom, co je nutné, aby se lidé zmobilizovali. Oni používají metafory, které jsou odvozeny od války. A to proto, že vidí, čeho je tenhle virus schopný. Ta epidemie ve Wuchanu byla zcela zjevně neutralizovaná, zvládnutá. Byla neutralizovaná neuvěřitelnou sérií zásahů, a proto se tam ta epidemie plně nerozvinula. Přesto tam zcela zahltila zdravotnictví, způsobila pokud vím asi 2400 úmrtí (dnes celkem 3042 mrtvých, pozn. red). Během normálního celého roku ve Wuchanu byste očekávali asi 1500 úmrtí na chřipku. Viděli jsme tam společnost, která byla naprosto ochromena. Takže si myslím, že srovnávat tohle s druhou světovou válkou, s obléháním Británie nacisty, je to je naprosto vhodná analogie. A lidi si to musejí uvědomit.

Tohle je nejděsivější nemoc, s jakou jsem se kdy během své kariéry setkal. A setkal jsem se s ebolou, s MERS, se SARS. A je to děsivé v důsledku součinnosti nakažlivosti a úmrtnosti, která je, jak se zdá, mnohokrát vyšší než u chřipky.


Moderátorka: Z toho, co vědci o tomto viru vědí, co vás na něm nejvíce znepokojuje?

Hatchett: Myslím, že nejvíce znepokojující je na tomto viru součinnost nakažlivosti a schopnosti způsobit vážnou nemoc nebo smrt. A od roku 1918 -

Moderátorka: - od španělské chřipky?

Hatchett: - jsme neměli virus, který by slučoval tyto dvě vlastnosti takovýmto způsobem. Byli jsme svědky velmi silně smrtících virů, samozřejně eboly či nipah nebo dalších nemocí, na nichž pracuje CEPI, organizace, kterou řídím. Avšak tyto viry mají vysokou úmrtnost. Úmrtnost na ebolu je v některých situacích vyšší než 80 procent. Ale nemají tu nakažlivost, kterou má tento virus. Nemají potenciál explodovat a rozšířit se po celé zeměkouli.

Moderátorka:
Obáváte se, že by tohle mohlo být v měřítku španělské chřipky?

Hatchett: Znovu, nechci nic předpovídat, protože si myslím, že to, co se ohledně tohoto viru stane, závisí plně na nás. Jsem přesvědčen, že tento virus má potenciáln vyvolat globální pandemii. Pokud jsme se do té situace ještě nedostali, jsem přesvědčen, že tento virus dokázal, že má úmrtnost, která je pravděpodobně mnohonásobně vyšší než normální chřipka.

Moderátorka: Co řeknete lidem, kteří řeknou, že používáte tyto vojenské metafory, že tím strašně lidi děsíte. Vy přece máte osobní zájem vyvolávat u lidí strach, abyste dostal investice na vývoj vakcíny?

Hatchett: Pracuju na připravenosti proti epidemiím už asi dvacet let. A dělám to naprosto neutrálně, aniž bych zvyšoval teplotu, ani nepřeháním. Toto je nejděsivější choroba, s jakou jsem se za celou svou kariéru setkal. A to zahrnuje ebolu, MERS, SARS. A je děsivá v důsledku součinnosti nakažlivosti a úmrtnosti, která se zdá být mnohokrát vyšší než u chřipky.

Kompletní rozhovor v angličtině:
 

0
Vytisknout
14822

Diskuse

Obsah vydání | 10. 3. 2020