Svět není připravený na KORONAVIRUS, na apokalypsu … quo vadis?

9. 3. 2020 / Ivo Barteček

čas čtení 40 minut

Publikujeme pohled Ivo Bartečka z Japonska, žije tam v Jokohamě. Prosíme však čtenáře, aby k poněkud idiosynkratickému textu pana Bartečka přistupovali s kritickou myslí. (pozn.red.)

Současný svět není připravený na apokalypsu, státy nejsou připraveny na apokalypsu, lidé nejsou připraveni na apokalypsu. V informačním dění kolem koronaviru je z pohledu občana totální chaos, Českou republiku nevyjímaje. Něco je špatně. Pokud má někdo další text k tématu k dispozici, prosím přidejte pod tento článek odkaz.

Skoro pandemie koronaviru nebo Covid-19 dle nového názvu (pro zjednodušení používán dále termín koronavirus) ukazuje na zásadní nedostatky na vládní a mezinárodní úrovni v nakládání se skutečnou epidemií a na nedostatky v korporátní produkci zboží. Současný svět funguje na kapitalistickém principu, a tedy jen to, co je ziskové, má smysl vyrobit, a jen to, co má smysl vyrobit v rozmezí 3-6 měsíců, je předem naplánované. Pandemie, událost, která nastane jen jednou za 20-30 let nebo spíše jednou za 100 let, není v současném systému plánování vedena. Čím větší země, tím více kapitálu v oběhu a tím více plánování, aby kapitál nebyl ohrožen (například portfolio akcií). Nicméně člověk je poslední v pořadí, a proto základní materiál pro potřeby přežití v případě epidemie nebo války není k dispozici na měsíce dopředu. Pokud je skutečně něco učiněno, jako například nákup Tamiflu v případě prasečí chřipky v roce 2009, pak se jedná o díru na peníze, jak je popsáno v článku „Stát koupil Tamiflu za 300 milionů. Teď neví, co s ním“ - namísto, aby se vyrobily relativně levné a relativně účinné masky.

 

Výroba masek, ať plynových nebo látkových, do zásoby, nemá v dnešním světě smysl, protože atomová válka byla naposledy plánovaná v roce 1987. Předpokládejme, že v Japonsku a v Číně jsou masky používány denně, takže situace by měla být jiná. Nicméně produkce masek je nastavená tak, aby pokryla potřebu 5-10 procent obyvatel Japonska, kteří nosí masku skoro denně kvůli chřipce nebo senné rýmě. Jakmile nastane situace jako v případě koronaviru, nastane následující:

  • kritický výprodej 1 - Masky v Japonsku jsou vyprodány za pár dnů, protože 20-30 procent lidí chce nosit masku, což je více, než na co je trh připraven, a to se stalo se koncem ledna 2020.

  • kritický výprodej 2 - Masky v Japonsku jsou vyprodány, protože čínských turistů je 30 procent stejně jako všude na světě a každý si koupí masku domů, každý objedná masky na internetu z Japonska, protože svět je globalizovaný už asi 30 let a taktéž toto se stalo koncem ledna 2020.

  • kritická cena - Cena masek vyskočí na internetu na 1 000 korun za masku N95, protože kapitalismus vydělává za každé situace a zvyšuje a snižuje ceny poptávky dle poptávky. Nechceš-li, aby tví rodiče nebo prarodiče zemřeli, zaplať těžké peníze za masku. To stejné v 10 x větším v Číně v původní zemi koronaviru, protože ač pražská kavárna tvrdí, že Čína je komunistická, má síce vládu komunistickou, ale ekonomiku kapitalistickou. Toto se stalo také koncem ledna na japonském Amazonu.

  • kritický nedostatek - Protože ve zbytku světa by nikoho nenapadlo masku nosit na veřejnosti, tak tam samozřejmě nejsou k dispozici, protože byly již odeslány do Asie a to se stalo počátkem března.

  • kritický výprodej existenciálního zboží - Toaletní papír, základní jídlo, dezinfekční prostředky - stalo se koncem února 2020 v Japonsku, když byly lidé posláni z práce domů v Japonsku a zároveň v České republice, když média v Evropě si uvědomila, že koronavirus už je opravdu tady, a začali svorně bít na poplach. Příliš pozdě.

Proč se na začátku věnujeme maskám, protože v šíření epidemie je zásadní lidský kontakt a hygiena, to platilo od středověkého moru až po každoroční chřipku a jeden z důvodů, proč Japonsko má o 10 let delší čas dožití je, že 10 procent obyvatel nosí masky a v toho důsledku má nižší nemocnost.

Konspirační teorie

Jako u každého mediálního jevu se objevily konspirační teorie, z nich zmíním jen tu nejdůležitější, že se opravdu neví o původ přenosu koronaviru na člověka. Důležité je, že to vedlo k zákazu obchodu s divokými zvířaty v Číně, jako jedné z teorií původu, což bude jedno z velkých civilizačních zlepšení v Číně do budoucna. Jan Čulík stejně jako před 15 lety napíše, že Wikipedie není spolehlivý zdroj informací, ale máme lepší? Wikipedie je jediný skutečný zdroj informací, protože znalost milionového davu (a v davu jsou profesoři i průměrní a podprůměrní obyvatelé) je víc než podfinancované univerzity píšící do periodika, o kterém se veřejnost nedozví. Podívámě-li se na stránky Světové zdravotnické organizace (dále W.H.O.) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, tak tam uvidíme jednu stránku, jak se chráni proti koronaviru s pár obrázky. Upřímně, instituce za stovky miliard a vypovídající hodnota je menší než pár prolinkovaných stránek na Wikipedii. A internetový svět se směje oficiálním představitelům na videu, kde mentoři veřejnosti varují před „nesahat si na obličej“ a sami si sahají na obličej v přímém přenosu - ke zhlédnutí na „Officials keep warning the public not to touch their faces – and then do just that - https://www.youtube.com/watch?v=mA1wqjaeKj0“.

Skutečné informace se moc mezi lidi nedostanou a tak například to, že koronavirus není jeden, ale celá plejáda mutací, se musí dohledat na internetu v „Internet Book of Critical Care (IBCC) https://emcrit.org/ibcc/covid19/“ obrázek:


Stejně jako v Číně nebo Japonsku si lidé sdělují informace, ač něco může být pouhá panika. Na 4chan se probírá 7. března uniklá prezentace, která předpokládá až 96 milionů nemocných jen v USA http://boards.4chan.org/pol/thread/246840233/leaked-documents-reveal-us-hospitals-planning-for. Tento dokument je citován i v Business Insider o hodinu později, což už je seriózní online deník: „A leaked presentation reveals the document US hospitals are using to prepare for a major coronavirus outbreak. It estimates 96 million US coronavirus cases and 480,000 deaths. - https://www.businessinsider.com/presentation-how-hospitals-are-preparing-for-us-coronavirus-outbreak-2020-3“ a dokonce byl zachycen v podvečer Novinkami Nemocnice v pohotovosti. „Koronavirem se může nakazit 96 milionů Američanů - https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/nemocnice-v-pohotovosti-koronavirem-se-muze-nakazit-96-milionu-americanu-40315901“. Protože originál byl smazán z Twitteru tak ho přikládám i jako obrázek:


Tabulka z italského blogu ukazuje hrozivé statistiky kritických případů a úmrtnosti:

To vše by se dalo považovat za konspirační teorie nebo jen kusé informace, kdyby W.H.O. nezvýšila úmrtnost oficiálně na 3,4 procenta z „pouhých“ 2 procent. To není jen tak malý nárůst, to je nárůst úmrtnosti 75 procent oproti původnímu odhadu odborníků. Dá-li se to do kontextu 100 000 případů a 3 500 zesnulých, z čehož je kriticky nemocných dalších 6 000, pak můžeme očekávat ještě jedno zvýšení předpokladu úmrtnosti, protože nejspíš W.H.O., než aby strašila, tak čísla spíše podceňuje.

Říkáte, že my internetoví mágové strašíme lidi? Vezměme to takto, za posledních 20 let v Japonsku se nikdy nepracovalo z domu. A nejspíš i za předchozích 50 let také ne. Teď se očekává práce z domů minimálně jeden až dva měsíce, kde to lze uskutečnit. Nikdy nebyla v karanténě desetimilionová města. V Číně to je právě teď. A od neděle i v Itálii. A v České republice se dává automaticky do karantény 16 000 návštěvníků a rozesílají se výzvy na všechna pracoviště. Ale to nejhorší je, že Japonsko a Čína jsou země které jsou disciplinované a lidé jsou zvyklí nosit masky. Co se stane v zemich, kde lidé nejsou disciplinovaní a na masky budou nahlížet jako překážku, "však se mě to netýká", což je také případ České republiky a i mě samotného jako Čecha dlouhodobě žijícího a pracujícího v Japonsku, který opravdu nerad nosí masku? Nyní nejsme v situaci, kdy je nutné pečlivě a postupně pracovat na izolování nakažených - a růst se zpomalil jako v Číně. Poprvé po dlouhé době policie může být skutečně užitečná a pomoci v lokalizaci nemocných, ale nikoliv perzekuci jako v Číně, jsme přece civilizovaní. Ta předchozí věta byl vtip, protože policie mlátící lidi obušky za to, že vycházejí z karantény taky v Evropě přibude, protože lidé se nenechají bezprávně omezit státní mocí, i když nemusí mít pravdu. Takový přístup umožní dost času, aby se nároky na nemocniční péči rozložily do delšího období. Jinak svět čeká to stejné, co se stalo v Číně, kde lidé umírali bez pomoci, protože prostě nebyl čas pomoc zajistit a protože efektivní léky vlastně neexistují.

Před měsícem proběhly médií zprávy, že funguje jako lék to či ono. Kdyby to fungovalo, tak by neumíralo dnes 100 nemocných denně, protože poslat léky leteckou poštou trvá pár dnů stejně jako poslat zásilku z Amazonu. Samozřejmě nikoho nezvedne ze židle, že umírá 1 000 - 3 000 lidí denně na chřipku, protože pravděpodobnost je malá stejně, jako že vás srazí auto, kterýchžto nehod je mimochodem 3 287 denně. U koronaviru pravděpodobnost úmrtí je potvrzena už na 3,4 procenta W.H.O.. Tato skutečnost a rozšíření už z této nemoci dělá nejnebezpečnější nemoc globálně rozšířenou za posledních 30 let mimo AIDS. Extrapolujeme-li data za předchozí 1 měsíc a 3 500 zesnulých a očekáváme-li vrchol během následujících 2 měsíců, pak se dostáváme k 10 000 zesnulých celosvětově minimálně a v tuto chvíli to nevypadá, že by se ve světě dařilo zpomalit nárůst nemocných, jak se to podařilo v Číně. Mluvil-li každý premiér a ministr o koronaviru skoro v každé zemi, tak se nejedná o konspiraci, jedná se o fakt že se objevilo něco nového a nepředstavitelné nebezpečného. Protože máme-li na základě dnešních extrapolovaných realistických údajů předpoklad 10 000 zesnulých a 200 000-300 000 nemocných, nic v tuto chvíli nenaznačuje, že nemůže být také případů 7 x víc nebo nebo nakonec tolik, co hlásí nejhorší scénáře z Velké Británie a USA.

Film Akira předpověděl zrušení olympijských her z rozhodnutí W.H.O. kvůli pandemii

Jedno je asi zřejmé, pokud se situace radiálně nezmění, pak olympijské hry v Japonsku budou odloženy, a to i přestože nebude v Japonsku víc než pár tisíc nemocných, protože když jsou všechny atrakce zavřeny v Tokiu při stavu 502 nemocných, pak určitě olympijské hry nebudou, bude-li více nemocných a lék v nedohlednu na jaře.

Jedná se o náhodu, nebo další nevysvětlitelné proroctví, že celosvětově známý japonský film Akira obsahuje scénu, kdy W.H.O. zruší v 21 století olympijské hry kvůli pandemii? Níže 147 dní před olympijskými hrami, graffiti „zrušeno“ („中止だ中止“) na obrázku z filmu Akira a „Vinna je W.H.O. a centrum pro infekční choroby“ („WHO、伝染病対策を非難“) z mangy Akira samotné:


Může za to kapitalismus

Čtenáři si určitě povšimli, že v tomto článku kapitalismus a systém je skloňován jako hlavní viník. Dovolím si tedy doplnit proč. Jedno procento nejbohatších, ať korporace nebo jednotlivci, nejspíš svoje bohatství dosáhli úlevami, a tedy vysáli z ekonomiky 50% zdrojů. Protože tento kapitál leží na bankovních účtech nebo v majetku a i záporné úrokové sazby ho nedokáží rozhýbat, znamená to že lidé tyto peníze nemohou použít na ohodnocení druhého za práci, například za výzkum proti nemocem. Takže pokud je 50 procent světa v rukou nejbohatších a ti nedávají proporcionálně x% stejně svého kapitálu na společnosti prospěšné výdaje včetně zdravotnictví jako státy, znamená to, že zde je velká ne-li majoritní suma kapitálu nečinná na zlepšení světa. Proto jediná správná reakce bohatých a firem právě teď by měl by skutečný boj proti koronaviru stejně vehementně jako na podzim byla v kurzu ekologie.

Protože kapitalismus se nedokázal připravit na prostou výrobu masek za 2 měsíce, myslíte, že se dokáže připravit na 10-100 násobně zvýšení výroby léků? Zatímco socialismus se rozhýbává pomalu, když se pohne pak dokáže „přenášet hory“, což ukázala Čína, pokud tedy nefalšuje údaje, jak všichni tvrdí, o úspěchu v boji s koronavirem. Kapitalismus se valí po troškách, a tedy přibude-li 100 000 nemocných, zvýší se výroba o měsíc později aby pokryla poptávku, ale mezitím přibude další million nemocných. Pro takovou situaci epidemie je zapotřebí předvýroby, nikoliv vyrovnávání poptávky, v čemž kapitalismus je se zpožděním pár měsíců sice dobrý, umí reflektovat pomale, ale přece, poptávku. Ale exponenciální růst výroby není v kapitalismu možný, což ukazuje nutný přechod z kapitalismu ke stannému právu nebo shora nařízené mobilizaci v případě války. Nemám na mysli americké invaze, to nejsou regulérní války, ani OSN neví, co to vlastně, je jak ukazuje útok na Irák kvůli neexistujícím zbraním hromadného ničení, útok na Sýrii ISIS sponzorovanou USA, Afghánistán kvůli World Trade Center nebo Libye kvůli tomu, že to byla nejbohatší země v Africe a podobně.

Je-li v Japonsku 100 lidí nemocných na 100 milionů, pak o nic nejde, je-li jich 500, pak raději zavřít veřejnost, je-li jich 5 000, tak všechno do karantény, protože nezjištěných případů je desetkrát tolik. V Česká republice je 8. března 31 nemocných tedy 1 na 500 000, což je stejný poměr na počet obyvatel, kdy Japonsko začalo zavírat všechny veřejné události a vyhlásilo školní prázdniny. Protože je-li v Itálii na dovolené stále 15 000 Čechů, tak teoretický počet nemocných pro Českou republiku už překračuje všechny meze, kdy se i stagnující Japonsko posunulo k skutečné akci. A ačkoliv z duše nemám rád americkou „válku proti všemu“, tak teď poprvé bych řekl, že taková silná slova mají nakonec smysl v extrémní situaci, což není válka proti terorismu, ale epidemie ano. Raději být sýček, který zachrání pár životů, než s křížkem po funuse bědovat. Proto je třeba vyhlásit válku epidemii.

Namítne-li někdo, že koronavirus není místo, kde bychom si měli stěžovat, co vše je na systému špatně, odpovíme, že přesně koronavirus je událost, kde by se mělo stěžovat, že systém je špatně, protože bez takové události si média ničeho shnilého nepovšimnou. „Ideální systém“, kde by byla jedna veřejná informační báze, kde by se lidé navzájem informovali, kde byli, kde co chytili a systém by je vyléčil za pomocí technologií a informovaných odborníků vedoucích masy. neexistuje, ač by ho bylo jednoduché vytvořit. A tak v reálném systému silní a hloupí (například Facebook) požírají a ruší malé a slabé (třeba užitečná aplikace na cestování na Facebooku) a politici bez podstatných znalostí rozhodují o karanténě. Příklad Japonsko, kde politici rozhodli uzavřít 4 000 lidí na lodi Diamond Princess a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.


Japonský profesor o pravdě o Diamond Princess

Hrdinou pravdy v Japonsku se stal profesor Iwata Kentaro, který jediný jako zúčastněný občan, je skutečný hybatel. Profesor Iwata Kentaro se nebál podstoupit na vlastní nebezpečí „quest“ a vydal se na loď Diamond Princess, aby poznal. co autor článku předpokládal, vida každý den v Jokohamském zálivu loď zkázy. (Tímto sděluji, že bydlím v Jokohamě u přístavu.) Správu karantény vedli byrokrati, co umí jen velmi málo, a loď byla inkubátorem koronaviru. Není třeba o tom psát detailně, stačí se podívat na perfektní video zachované díky nezávislému internetu, který se mimochodem vlády snaží omezit: „*Info added, [Deleted video] Professor Iwata Kentaro Talks About Diamond Princess and Coronavirus“ dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=PweG0uLg8Tw. Záměrně ponechávám název videa, protože z něho seznáme, že video bylo smazáno, a když se zeptáme proč bylo smazáno, tak odpověď bude, protože byrokrati na japonského profesora zatlačili, neboť ukázal pravdu. Ano, takto funguje demokracie a kapitalismus v praxi v Japonsku, úplně stejně jako v Číně, protože, přiznejme si - svobodný svět není svobodný. O tom si jen štěbetají státem placená média, zatímco lidé, kteří skutečně něco umí, se probíjejí sami světem a píší na blogy, které asi nikdo nečte. Je zapotřebí skutečné události a náhodného spádu, abe se dění dostalo do hledáčku médií, tak jako v případě Grety Thurnberg, aby se skandalizovaná pravda vůbec dostala na svět.

Nakonec si dovolím zmínit ještě jednu konspirační teorii, mou vlastní, a to že případ Diamond Princess byl organizovaným pokusem / laboratoří co se stane s lidmi bez karantény (protože, jak víme z výše, karanténa neexistovala). Protože je logičtější věřit tomu, že W.H.O. testovala na Diamond Princess přenos z člověka na člověka než tomu, že by vládní odborníci byli tak neschopní, aby vyrobili 700 případů nemocných jen z několika nositelů za pouhý týden. Je zajímavé že to plně koresponduje se situací v Itálii, kde také stačil cca týden k epidemii nebývalého rozsahu.

Český rozhlas by měl být zrušen, protože neinformuje o koronavirusu

Autor tohoto článku napsal 7. února 2020 do Českého rozhlasu ( irozhlas@rozhlas.cz ), že by rád přispěl k tématu - a nedočkal se odpovědi. Pokud tedy Český rozhlas nemá / neměl zájem o názor asi jediného „stálého“ českého zpravodajce (publicistu) v Japonsku denně sledujícího Diamond Princess na vlastní oči, který komentuje třeba na Britských listech, a to i pro statisíce čtenářů (včetně nejčtenějšího článku roku), ohledně místa druhé největší koncentrované nákazy na světě (Diamond Princess kotvící v Jokohamě), a samozřejmou gratis nabídku nechal bez odpovědi, pak něco není v pořádku. V té době nebyl zřejmě dán oficiální český souhlas veřejně a svobodně informovat. Japonsko je rozvinutá země podobná evropských zemím a možno se poučit. Je otázkou, k čemu taková nezávislá instituce jako Český rozhlas existuje. Platí, že nejcennějším zbožím jsou informace a latinské přísloví - kdo rychle dává, dvakrát dává. Co se dělo v Japonsku, se dalo očekávat v Evropě jen se zpožděním pár týdnů a taky se tak stalo. Naštěstí o týden později iDnes publikoval přínosný článek o Diamond Princess: „Práce snů se proměnila v horor, posádka izolované lodi se bojí o život https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-japonsko-vyletni-lod-cina-diamond-princess-personal-posadka-strach-nakaza-epidemie.A200212_095504_zahranicni_dtt“, a tak se nějaká pravda dostala i do České republiky a ne jen prefabrikáty z ČTK jako například článek „Koronavirem se v Číně nakazilo již přes 30 tisíc lidí. Počet nemocných roste i na výletní lodi v Japonsku - https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-cina-japonsko-nakaza-koronavir-chripka-nemoc-wu-chan-lod_2002070636_gak“ nebo „Deset lidí z výletní lodi v Japonsku má koronavirus. V karanténě musí zůstat všech 3711 cestujících - https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-japonsko-nemoc-vyletni-lod-diamond-princess_2002050735_ako“, které neříkají víc než citace počtu mrtvých z Reuters, která opět převzala jen základní informace z japonské televize na kterou jsem se náhodou zrovna v ten týden denně díval v hotelu v Tokiu a proto můýu dosvědčit, že více informací si člověk najde na dobrovolné stránce Worldometers než v takovýchto zprávách.

PANIKA v Japonsku a panika v Evropě

Panika by měla mít svůj skutečný důvod. Když jsem musel zrušit 17. února (to je cca před třemi týdny) veřejnou událost v Tokiu, protože spolupracovníci se báli, když bylo 100 nemocných na celé Japonsko (nepočítaje lidi zavřené na lodi), a tedy šance na potkání nemocného byla jedna ku milionu, řekl jsem si, že to je nesmysl, ale respektoval jsem přání kolegů. Protože vím, jak funguje Japonsko díky dlouhodobému pobytu, vím, že v Japonsku všichni nosí masky, a tak „bezprostřední“ nebezpečí je díky tradici a veřejné ohleduplnosti limitováno. Důkazem toho je, že v Japonsku je po dalších 3 týdnech cca 502 nemocných, tedy jen lineární nárůst. Nicméně nyní už jsou v oběhu interní firemní nařízení o práci z domu a základní a střední školy uzavřeny. Ačkoliv Japonsko je v současnosti stagnující země s byrokraty, kteří dělají chyby na každém kroku, shodou okolností skandální průšvih s Diamond Princess vedl k tomu, že se politici pohnuli kupředu, neboť co Japonsko nechce ztratit - je imidž rozvinuté země. Stále je zde hrozba že Japonsko koronavirus neukočíruje, protože přístup je přece jen pod svými možnostmi. Zatímco Jižní Korea testuje 10 000 lidí denně, Japonsko jen pár tisíc denně a lidé byli vypuštěni z inkubátoru Diamond Princess přímo do ulic! Je možné, že štěstí mu bude přát a v období konci zimy před oteplením (březen a duben) bude přesně vrchol koronaviru a země se dotkne jen cca 2 000-3 000 nemocnými celkově.

Zatímco Japonsko a Čína bojovaly s koronavirem a celý svět ukazoval na komunistickou Čínu a vypichoval, co je tam špatně, dnes marně hledám články o Evropské unii ukazující na to, jak špatně pro ni novou situaci zvládá. EU / Evropa není malý průšvih jako na lodi Diamond Princess v Japonsku. Co je vidět teď v Evropě (a můj pohled je ze vzdáleného Japonska), to je průšvih desetkrát větší, protože je v Evropě nemocných desetkrát víc lidí za mnohem kratší dobu. Dne 8. března v neděli to bylo 12 082 podle Worldometers a Itálie má mnohem větší úmrtnost než Čína a stoupající trend k rekordu v úmrtí na den na celém světě pro následující týden. Koronavirus v Evropě je tak velký průšvih, že je s podivem, že už „hlavy nepadají“. Pro rozvinuté země je povinností studovat, co se dělo v Japonsku, poučit se z chyb a zachovat se lépe - ne hůře jak je dnes a zatím vidět v Evropě.

Jak přežít epidemii

Britské listy publikovaly odkaz na Worldometers 6. března https://www.worldometers.info/coronavirus/, o měsíc později než bylo zapotřebí, protože v Asii internetová komunita už tento odkaz sleduje od konce ledna a co se stane v Asii to se stane ve globalizovaném světě. Důležité je však se podívat na podstránky https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/ a úmrtí https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/, protože z toho člověk uvidí že to je lepší nebo horší - a ono to je nyní horší a horší vně Číny, zatímco v únoru to vypadalo že situace se zlepšuje. To byl ale jen klid před bouří. Vynikající je článek na Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_outbreak, který dává naději, že se nad koronavirem dá vyhrát https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_outbreak#/media/File:2020_coronavirus_patients_in_China.svg, ale je zapotřebí si uvědomit za jaké oběti - jen a jen ekonomické. Čínská výroba je zastavena na 2 měsíce a Peking je město, kde koronavirus není, a přesto podívejte se, jak je prázdný: „Coronavirus turns bustling Beijing into a ghost town | DW News https://www.youtube.com/watch?v=K19YfNr7Vqc“. To je příklad, jak se s epidemií vyrovnat. Informace z webů výše - hygiena a čtení zpravodajství alespoň dá občanům k dispozici přehled, kdy ještě chodit ven z domu a kdy už ne.

Koronavirus možná povede k záchraně více lidských životů než bylo ztraceno

S upřímnou soustrastí k obětem píši, že nakonec svět by měl „být vděčný“ za epidemii koronaviru. Za prvé - skutečně doufejme a udělejme vše proto, aby se podařilo epidemii překonat co nejdříve. Reálně přesuňme všechnu možnou práci domů, předělejme (do budoucna) výrobní procesy tak, aby vyžadovaly méně přímé interakce a pokud nyní nutno - nejméně na měsíc zavřeme „co lze“ v oblastech, kde je výskyt koronaviru.. Protože pokud se podaří průběh rozložit do měsíců, pak stejně jako v Číně, se epidemii podaří zastavit. Doufejme ve více, třeba v to, že koronavirus povede k nižšímu úmrtí například na chřipku díky zvýšené hygieně a svět optimalizuje pracovní proces tak, aby byl možný více z domu, což opět povede k nižší nemocnosti a i k větší spokojenosti lidí a následné nižší úmrtnosti. Nicméně to je v tuto chvíli jen teoretická úlitba naději, protože současná situace opravdu vypadá tristně.

New York Times a Business Insider používají koronavirus k rekrutování čtenářů

Solidní noviny jako New York Times by měly články s koronavirem otevřít veřejnosti bez vyžadování registrace, protože všechny články New York Times jsou zavřené veřejnosti https://www.nytimes.com/2020/03/06/world/coronavirus-news.html a stejně tak Business Insider https://www.businessinsider.com/presentation-how-hospitals-are-preparing-for-us-coronavirus-outbreak-2020-3 a další klíčová periodika. To ukazuje na zhůvěřilost kapitalismu, že i když jde o život a informace jsou to nejdůležitější, tak je nezveřejní jen tak jednoduše.

Shrnutí

Žiji v Japonsku (oficiálně snad) s nejlepším zdravotnictví na světě, které ale stále nepostačuje mým očekávaným standardům. Nemocniční síť jako celek je méně kvalitní než v ČR a lékaři méně nápomocní, což konstatuji poučen realitou. Vše se řeší vydáváním co největšího množství generických léků, ale jakmile má člověk skutečný problém, tak to nikdo nechce řešit nebo neumí, protože je Japonsko je nastaveno zvládat vše podle šablony a není li šablona / návod, není řešení. Jakmile je něco mimo šablonu, tak odpověď zní - "vše je v pořádku" a člověk musí chodit dokola a dokola, až se to vyřeší přičiněním člověka samotného, který musí donutit lékaře se něčím skutečně zabývat, nikoliv systém samotný. Ano živobytí člověka v Japonsku vede k zvýšení délky dožití, nicméně to je pouze souhra více faktorů, kde hlavní je zdravé jídlo, prevence a životní (i hygienické) návyky.

Jeden článěk zásadně popsal hypokratičnost západního světa a zároveň vlastně, jak dobře byla situace s koronavirem zvládnuta: „"Something's not right here folks"​ | A look at USA 2009 H1N1 Virus compared to China 2020 Coronavirus - https://www.chinadaily.com.cn/a/202002/08/WS5e3e7ff9a310128217275fcd.html“. Zároveň Čína potrestala některé funkcionáře „Coronavirus: Senior Chinese officials 'removed' as death toll hits 1,000 - https://www.bbc.com/news/amp/world-asia-china-51453848“, takže je na čase se ptát, kdo bude povolán k zodpovědnosti v Evropě, protože Evropa měla na přípravu 3 týdny oproti Japonsku a nyní je situace v Evropě víc než 2 x horší než v Japonsku: Evropa má 700 milionů lidí a 12 082 nemocných a Japonsko má 127 milionů lidí a 502 nemocných v neděli 8. března a největší počet úmrtí od počátku epidemie je právě tento den.

Je skutečností, že kdyby svět jednal rychleji, pak se mohl ušetřit měsíc růstu nemocnosti a nemocných mohlo být jen deset procent vzhledem k dnešku. Budiž to příkladem pro budoucnost. Až se objeví nová nemoc, pak je zapotřebí vyslat do oblasti třeba 100 expertů během pár dnů a raději panikařit hned v málem než panikařit později a ve velkém.

Zásadním problémem kapitalistické společnosti jest, že cílovým produktem jsou "kapitál a produkt", nikoliv "produkt a člověk". Nyní jsou 2 měsíce po vypuknutí nákazy koronavirem a 6 týdnů po každodenní masáži médií o koronaviru. Masky stále nejsou ani v Japonsku, ani ve světě k dispozici. Naštěstí někoho napadlo že masky je možno vyprat v pračce bez ztráty funkčnosti. Vakcína byla vyvinuta ve Velké Británii a v Hong Kongu a v Izraeli, ale bude k dispozici za půl roku, zatímco se zkouší skoro český Remdesivir nebo transfúze krve vyléčených. Samozřejmě že nechceme, aby netestované vakcíny byly plošně používány a aby každá země měla miliony léků na skladě, ale každá země může mít na skladě miliardu masek za korunu. Protože maska není nic světoborného, a přesto je částečně účinná.

Co se stane, když přijde světová epidemie s úmrtnosti vyšší než několik procent? Budou lidé nosit plastikové láhve přes hlavu jako kreativní občané v Číně? Vina, že Čína se dostatečně nevyrovnala s koronavirem, není vina Číny, ale celého světa. Všichni spolu obchodujeme a společně cestujeme. Dnešní svět není rozdělený na státy ne-kapitalistické a státy kapitalistické, dnešní svět je z 99 procent kapitalistický a pouze existují odnože kapitalismu. Pochopíme-li, že existuje svět v modelu, kde základní hodnotou je kapitál a že kapitál samotný potřebuje pořádné usměrnění pro neočekávaně události, je možné se společně připravit na neočekávaně vnějšího nepřítele jako je nemoc která, si nevybírá na základě ideové a politické příslušnosti.

Poučme se aktuální situaci, která způsobuje nepředstavitelné utrpení, a umožněme, aby nám ukázala, že jako lidstvo jsme schopni se semknout, pomoci bližnímu a nedopustit, aby se podobná situace opakovala. Pokud to znamená, že státy znárodní patenty na výrobu masek, které ochrání občany a že bude připravena miliarda masek z látky jako priorita, tak neváhejme měsíce. Není to poprvé, kdy podobná situace zahrozila světu, byly tu Ebola, SARS, MERS, prasečí chřipka a nyní koronavirus. Nynější situace ukazuje, že chaotický svět, kdy všichni se setkávají se všemi, je pravidlo a v globálním světě nás ohrožují jen 3 zásadní skutečnosti - riziko války, meteorit a nemoc, na kterou nejsme schopni rychle reagovat. Válku snad dokáží vyřešit přemýšliví občané, lidé v ulicích a politici. Meteorit asi patří k dění v sluneční soustavy. Nemoc musí vyřešit celý svět společně.

Osobně jsem znechucen, kam plynou moje daně a jak je s nimi v kapitalistickém světě nakládáno. Ať v Japonsku nebo v České republice 50 procent mých daní jde přes vládní účty a ani nejsou k dispozici funkční masky v případě jediného nebezpečí, které je skutečné, a to jsou nemoci. A na druhé straně se musím dívat na to, jak se nakupují zbraně a vymýšlejí nepotřebné invaze do arabských zemí. Domnívám se svět je viděn ve své nahotě každým rokem víc a víc a samostatně uvažující lidé si čím dál víc klepou na čelo, jaký zkorumpovaný cirkus je současný kapitalismus a jaké způsobuje každodenní utrpení. Neříkám, že v minulosti byl nějaký lepší systém, ale říkám, že stojí za to investovat třeba 10 procent HDP na vytvoření lepšího systému do budoucnosti, systému, který bude mít základní lidské potřeby na prvním místě, když jsou potřeba, svět kde nebudou patenty a kde nebude vlastnit 1 procento lidí 50 procent světa. Protože nepotřebuji mít 100 druhů masek od sta výrobců v době bezpečí, potřebují jeden druh levné masky nepatentované v době nebezpečí, kterou si mohu buď koupit kdekoliv a nebo vyrobit na vlastní Open Source nano tiskárně. Ne, opravdu nepotřebuje pokrok patentovatelnost zboží, když není dostupné, když je opravdu zapotřebí. Protože v tomto případě nefunkčnost kapitalismu je opravdu rozdíl mezi životem a smrti a jako vzdělaný a uvažující člověk nepotřebuji, aby státní televize tlachala celý den o koronaviru - potřebuji aby šla s politiky do továren se podívat, kde se právě teď vyrábí mých 100 masek na příští měsíc a časovou osu kroků od kolika nemocných na počet obyvatel co se bude přesně dít!

Co může naštvaný i nenaštvaný občan požadovat

Naštvaný i nenaštvaný občan který jako obvykle vidí nekvalitu státu a korporací a kapitalismu, by měl požadovat následující:


Kolem a kolem, současná epidemie koronaviru je katastrofa po všech stránkách, ukazuje na neefektivitu státní moci, neefektivitu mezinárodní spolupráce, neefektivitu kapitalismu, neefektivitu distribučních sítí pro něco jiného než zboží z Amazonu, senzacechtivost médií (ty jsou možná nakonec nejméně vinny). Společnost, lidská společnost, má ve svém základu, slovo SPOLEČNĚ a zatím každý (stát) přemýšlí, jak chránit sám sebe místo toho jak spolupracovat dohromady.

Pokud by skutečně nastala pandemie, tak 3,4 procentní úmrtnost by byla nejspíš 70-170 milionů zesnulých (7,7 miliardy lidí x 3,4 procenta / polovina), a proto by tato epidemie měla být právě teď šancí pro lidstvo skutečně se připravit na pandemii či ještě něčeho horšího, protože pandemie přichází jednou za 100 let tak nebo tak. Kéž nenastane situace podobná prasečí chřipce, která stála lidstvo, aniž by si toho někdo pořádně všimnul, 150 000-875 000 životů. Jak neúplné jsou naše i kvantitativní informace.

Protože globální svět s internetem a počítači a softwarem je jiný než svět před 30 lety, šanci vyhrát nad epidemií stále máme. Využijme tuto neblahou šanci k tomu udělat svět lepším.

0
Vytisknout
12029

Diskuse

Obsah vydání | 11. 3. 2020