Základní příjem v Indii: osvědčený a perspektivní projekt

17. 12. 2020 / Markéta Minářová

čas čtení 4 minuty

Stále více je slyšet o nepodmíněném základním příjmu a o tom, v kolika zemích byl projekt spuštěn. Řada lidí poté se zájmem sleduje, jakým způsobem se program bude vyvíjet dál. V několika málo případech nenaplnil zcela úsilí a očekávání, která do něj byla vložena, přestože ve většině případů očekávání splnil. Dnes se zaměřím o zemi, kde projekt nepodmíněného základního příjmu nejen, že naplnil očekávání, ale dokonce je i předčil. Řeč je o Indii, zemi s druhým nejvyšším počtem obyvatel na světě, zemi, kde pilotní program univerzálního základního příjmu odstartoval již v roce 2010 v centrálním státě Madhya Pradesh. V roce 2016 pak začala v Indii celostátní debata o zavedení základního příjmu kvůli nedostačujícím výsledkům sociální péče a zejména kvůli obavám z technologické nezaměstnanosti.

Projekt, který odstartoval v roce 2010, byl navržen jako kontrolovaná studie, která zahrnovala komplexní sběr dat. Ve vybraných vesnicích v Madhya Pradesh obdrželo šest tisíc mužů, žen a dětí měsíční rentu po dobu jednoho a půl roku. Celkem bylo do projektu zahrnuto patnáct tisíc lidí. Projekt se skládal ze dvou pilotních programů. První zahrnoval osm vesnic a druhý zahrnoval jednu kmenovou vesnici. Základní příjem byl v první fázi experimentu stanoven tak, aby poskytl dostatek pro změnu životní úrovně, ale ne tolik, aby ji zcela změnil. Částka byla stanovena na 20–30 % z příjmu nízkopříjmových rodin. Od června 2011 do května 2012 byl základní příjem vyplácen měsíčně ve výši 4,40 USD pro dospělého a 2,20 USD pro dítě. Ve druhé fázi experimentu, po květnu, byla hodnota základního příjmu zvýšena o 50 %.

Ve zkoumaných vesnicích byl dopad na životní podmínky enormní. Řada lidí použila část peněz nejen na průběžné výdaje, jako například jídlo apod., ale také na zkvalitnění bydlení, například na opravu střechy. Navýšení majetků v kmenové vesnici vzrostlo z 35,5 % na 83 %. Vlastnictví mobilních telefonů vzrostlo z 9 % na 61 % a vlastnictví skútrů nebo motocyklů vzrostlo z 3 % na 30 %. To jsou aktiva, která mohou zásadním způsobem změnit možnost získat pracovní příležitosti nebo přístup k informacím o trhu.

Důležitým benefitem bylo samozřejmě zajištění dostatečného příjmu potravin. Největší změnou ve stravovacích návycích prošla kmenová vesnice, kde výrazně vzrostla spotřeba čočky a luštěnin, zeleniny, vajec a masa. Na konci projektu se dokonce zvýšil podíl dětí s normální hmotností o 20 %.

Lidé ve zkoumaných vesnicích navíc zvýšili výdaje na vzdělání. Základní příjem navíc přispěl k prevenci předčasného odchodu dospívajících dětí ze středních škol a díky tomu se celkově zlepšila školní docházka.

Vhledem k tomu, že byl základní příjem poskytován jednotlivcům a ne celým domácnostem, přinesl mnoha ženám vlastní peníze. Díky tomuto benefitu došlo ke změně jejich postavení ve společnosti, asi 60 % žen uvedlo, že základní příjem jim umožnil tvořit větší vliv na výdaje v domácnosti.

Projekt nepodmíněného základního příjmu se v Indii velice osvědčil, proto není divu, že se tato země stala inspirací pro další oblasti světa. V Indii i nadále podporují myšlenku základního příjmu, a proto bude v průběhu několika let spuštěno více takovýchto projektů, například v roce 2022 bude garantovaný základní příjem pobírat Sikkim, jeden z nejmenších svazových států Indie.

_____________

 

Celoroční informační, diskusní a petiční iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem byla zahájena 25. září 2020 ve všech zemích Evropské unie. Podobné aktivity nyní probíhají také v Norsku, Švýcarsku a dalších evropských zemích. Petici za zavedení nepodmíněného základního příjmu můžete podepsat na webové stránce zdePodepsat ECI-UBI 2020 (European Citizens' Initiative - Universal Basic Income). Více o nepodmíněném základním příjmu se můžete dozvědět v článcích a rozhovorech v Britských listech zdezdezde a zde nebo na Novinkách zde.

 

Autorka článku je doktorandkou na Univerzitě Karlově

 

0
Vytisknout
6172

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2020