David Stein

Autor vystudoval matematiku v USA na UCLA, pracoval v JPL (NASA), a nedokončil doktorandské studium na KMDM (PedF UK).  Po prodělání chemoterapie a třech operací nepracuje na plný úvazek. Zajímá se zejména o vědu a školství, například o reformu výuky matematiky v USA. 

Na anglicky psaném blogu The Shores of Academia se zabývá prudkým nárůstem počtu sebevražd mezi dětmi a mládeží v USA.