Tomáš Korda

Mgr. Tomáš Korda (* 1989) vystudoval Ústav politologie FF UK, kde nyní působí jako doktorand. Diplomovou práci obhájil na téma "Hegelova kritika ideologie". Ve svém doktorském studiu se nadále zabývá Hegelovou filosofií, jelikož zastává názor, že bez její aktualizace není současná ekologická, ekonomická a politická krize řešitelná.