V sobotu se v Praze bude konat demonstrace proti islamofobům

4. 2. 2016

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva

PRAHA - Demonstraci nazvanou Za Evropu beze strachu a nenávisti #REFUGEESWELCOME, která se bude konat dne 6. února 2016 od 13:15 hod. na pražském Pohořelci, společně připravily platformy Proti projevům nenávisti a Zleva proti xenofobii. Po manifestaci, která se konala 17. listopadu 2015 na náměstí Míru v Praze, jde o již druhou společnou akci pořádanou těmito dvěma uskupeními. Smyslem této demonstrace je vystoupit proti dnes tak rozšířenému uplatňování principu kolektivní viny za činy jednotlivců a taktéž vyjádření rezolutního nesouhlasu se současnou xenofobní a islamofobní demagogií a fašizací politiky.

"Nejsme názoru, že Evropa je nafukovací a nemyslíme si ani to, že je možné současnou migrační situaci řešit bez jasného nastavení mezinárodně bezpečnostních pravidel. Jde nám však o to, aby Evropa zůstala progresivní a humanistická. Aby Evropa dál stála na hodnotách, k nimž se její státy a jejich občané a občanky hrdě hlásí; tedy na hodnotách, které jsou pevně zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv a také v Ústavě ČR.“, říká Jan Cemper. „Historie již mnohokrát ukázala, že vláda pevné ruky a represe nejsou tím správným lékem na jakékoli společenské krize. Spíš naopak. Prosperitu a mír nezajistí panické reakce a podléhání strachu a iracionalitě, ale pouze otevřený a sociálně citlivý přístup“, dodává Matěj Metelec ze Zleva proti xenofobii.

Demonstrace odstartuje ve 13:15 na Pohořelci. Se svými projevy na ní vystoupí mj. evangelický farář Tomáš Trusina, religionistka a překladatelka Ruth Jochanan Weiniger, Sarra Kerbane, muslimka žijící v ČR, Matěj Stropnický ze Strany zelených a také Eva Zahradníčková, dobrovolnice pomáhající uprchlíkům.

Kromě výše zmíněné demonstrace platforem Proti projevům nenávisti a Zleva proti xenofobii uspořádá Inciativa Ne rasismu! 6. února 2016 od 13:30 na Malostranském náměstí protest proti islamofobnímu shromáždění Pevnost Evropa pořádanému Blokem proti islámu. Organizátoři a organizátorky obou demonstrací se shodli, že jejich akce si žádným způsobem nekonkurují. (Jejich společné prohlášení na: http://zlevaprotixenofobii.cz/akcni-konsenzus-k-6-2-2016/ )

Kromě islamofobního uskupení Blok proti islámu, který zaštiťuje demonstraci s názvem Pevnost Evropa, budou za xenofobii a náboženskou nesnášenlivost brojit také neofašisté a neofašistky z Národní demokracie Adama B. Bartoše. Nárůst těchto xenofobních, islamofobních a fašistických tendencí by neměl uniknout pozornosti těch, kterým slova jako svoboda, solidarita nebo porozumění nejsou cizí. Nárůst těchto tendencí vyžaduje naši jasnou odpověď!

0
Vytisknout
4800

Diskuse

Obsah vydání | 5. 2. 2016