Středoevropské země přiznávají, že tradiční národní totožnost je mrtvá, hysterickou snahou oživovat její mrtvolu

5. 2. 2016 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Nynější hysterický defenzivní nacionalismus, který se vzepnul ve středoevropských zemích včetně České republiky, je zcela zjevně vedlejším produktem globalizačního procesu multikulturalizace, jak ho definuje sociolog Zygmunt Bauman.

Ten upozorňuje, že dnešní politika nemá jinou možnost, než přijmout multikulturalismus. Globální migrace, diaspory a nejrůznější kulturní komunity se v dnešní době rozprostírají přes mnoho zemí a teritorií.

Základním úkolem dnešního člověka je najít rovnováhu mezi individuální svobodou a nejistotou dnešních proměnlivých životních podmínek.

Už v roce 1996 poukázal Stuart Hall na to, že pojem osobní a národní identity se rozkládá. Charakteristickým rysem dnešní kultury je kreolizace a hybridita.

Skutečnost je nepředpověditelná. Věci neudržují svůj tvar. Život se mění. Bauman v tom vidí pozitivum, protože člověk může svou existenci a svou totožnost změnit. Může jednat na základě svých snů a donutit je, aby se staly skutečností.

Člověk se dnes podle Baumana rodí s určitými charakteristickými vlastnostmi, avšak svou "totožnost" musí sám pracně vytvořit a přizpůsobit existujícím podmínkám.

Situace se změnila. Dříve se ptal životní poutník: "Jak se dostanu k svému životnímu cíli?"

Dnešní otázka ale je: "Kam mám jít?"

"Muži a ženy hledají skupiny, k nimž by mohli patřit, s jistotou a navždy, ve světě, v němž se všechno ostatní proměňuje a posunuje, ve kterém není nic jisté," píše vážený britský (komunistický) historik Eric Hobsbawm.

Člověk se dnes musí přizpůsobovat radikálně se měnícím podmínkám. Sebeidentifikace je vždy nedokončená činnost, na níž se všichni neustále podílíme.

Je paradoxem, že na tlak těchto radikálních a nezadržitelných změn reagují občané středoevropských zemí zoufalou snahou oživovat mrtvolu někdejší své nacionální identity z devatenáctého století.

Touto snahou, založenou na xenofobii a nesnášenlivosti vůči jinakosti si zoufale kazí svou mezinárodní pověst, a ohrožují tak svou ekonomickou, strategickou i politickou bezpečnost. Nikdo jim totiž, až to budou potřebovat, za těchto okolností nepomůže.

Literatura:

Baumann, Zygmunt, Identity in the Globalising World

Baumann, Zygmunt: ” Migration and Identities in the Globalized World” 2013. ZDE

Lee, Raymond M.L ”Bauman, Zygmunt, "Liquid Modernity and the Dilemmas of Development” 2005 ZDE

0
Vytisknout
5354

Diskuse

Obsah vydání | 10. 2. 2016