Bohumil Trávníček

Autor se narodil v roce 1963 na březích řeky Moravy. Po svém otci zdědil nejen část genů, ale i jméno a příjmení. Celý dosavadní život se pokouší alespoň nepatrně porozumět přírodním zákonům, což je jeho asi největší koníček. Při jeho naplňování mu byl nápomocný školský systém Československa a později České republiky, který využil beze zbytku, a to v oboru biologie.