Řádění exekutorů v České republice

30395

Třetí role univerzit a Home Credit

10. 10. 2019 / Boris Cvek

Dlouho jsem přesvědčen o tom, že podivně získané peníze, abych to řekl mírně, nepředstavují problém jen v tom, že někde chybí, ale také v tom – a často především v tom -, že někomu, kdo má dost p...

30516

Kulturní ofenziva podnikatelského ducha

10. 10. 2019 / Albín Sybera

Uzavření spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit (v BL ZDE) poměrně dobře ilustruje nejenom dlouhodobější snahy vedení skupiny PPF normalizovat své kontroverzní metody „pod...

Justice nezávislá na právu je justice nanic

1. 8. 2019

2011: NS určuje co je neplatná rozhodčí doložka2016: Pelikán vyzývá soudy ať zastavují nezákonné exekuce2018: dtto Farský2019: dtto BabišA soudy celou dobu místo jejich zastavování zahajují nové. ...

30461

Exekutorská komora nemá pravdu

29. 7. 2019

Tisková zpráva Institutu prevence a řešení předluženíK tomu: Rozhovor Britských listů 197. Osvobodí politikové skoro milion občanů z pekla exekucí?Exekutorská komora uvádí, že data poskytnutá novin...