Budoucnost NATO a OSN

 14621

Klimatické války a právo válečné

19. 8. 2020

V roce po sobě následujících krizí krize klimatická mizí z radaru. A nejen to - koronavirová pandemie a z ní vyplývající ekonomická krize zřejmě budou interferovat s naší schopností reagovat na kl...