Kultura

Ayn Randová: Atlasova vzpoura

14. 11. 2014 / Luboš Zálom

Zkusme si vzpomenout na jeden slavný román, který popisuje extrémní kolektivistický stát, jeho vliv na důstojnost i blahobyt člověka a klade si otázku, jak takový státní systém vůbec může vzniknout...

Jaroslav Čejka píše Jiřímu Peňásovi

14. 11. 2014

Vážený pane Peňási, souhlasím s obecně rozšířeným názorem, že 40 let totalitního myšlení zanechalo stopy na nás všech. Tedy i na vás. Konec konců i vás formovalo téměř dvacet let totalitní škols...

 7022

Tři hodiny odpoledne

29. 3. 2013 / Jim Bishop

Ježíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu. Z J...