Koronavirus: Sledujme lidi, kteří se nikdy řádně neuzdraví

18. 8. 2020

čas čtení 3 minuty
 

Více než 170 000 lidí zemřelo už ve Spojených státech na koronavirus. Jak vědci získávají více informací, zdá se, že na koronavirus umírá něco mezi 0,5 až 1 procentem nakažených osob. Jenže jak je k dispozici už větší množství informací, jedna věc začíná být jasná: příliš se soustřeďujeme na mrtvé a menší pozornost, chybně, věnujeme lidem, kteří nezemřou, jenže se nikdy řádně neuzdraví.

Hovoří se o případu nejméně sedmi elitních univerzitních atletů, kteří onemocněli myokarditidou, zánětem srdečního svalu, který může mít vážné následky, včetně náhlé  smrti. 

Rakouský lékař, který léčí potápěče, informoval, že u šesti svých pacientů, kteří měli jen mírné příznaky COVIDU-19, zaznamenal podstatné a trvalé poškození plic. Na sociálních sítích vznikly skupiny lidí, kteří stále ještě trpí příznaky koronavirové nemoci, mnoho měsíců poté, co byli nakaženi, trpí chronickou únavou a "mozkovou mlhou" - nejsou schopni se soustředit, někteří mají bolesti na prsou a vracejí se jim horečky.

Nedávná studie provedená v Německu  sledovala sto pacientů, kteří se údajně z koronaviru uzdravili. U sedmdesáti osmi lidí studie nalezla poškození srdce a zjistila, že šedesát jich má srdeční zánět, i když to je nejméně dva měsíce po jejich diagnóze.

Pokud by se ukázalo, že výsledky této německé analýzy jsou reprezentativní, naprosto by to změnilo naše vnímání COVIDU-19: uvědomili bychom si, že to není nemoc, která jen usmrcuje minimální procento pacientů, většinou starých nebo obézních, lidi s vysokým tlakem nebo s cukrovkou, ale že je to choroba, která poškozuje srdce u většiny lidí, kteří jsou jí nakaženi, i když nemají pocit, že jsou příliš silně nemocní. A možná poškozuje i plíce, ledviny a mozek.

Je příliš brzo na to určit, jaká může být dlouhodobá diagnóza těchto pacientů. U jiných virů, útočících na srdce, se nakonec pacienti s nejakutnější myokarditidou uzdraví bez dlouhodobých klinických komplikací. I když Leslie Cooper, kardioložka v Mayo Clinic, odhaduje, že asi 20-30 procent pacientů, kteří jsou nakaženi akutní virální myokarditidou trpí dlouhodobými zdravotními potížemi, opakovanou bolestí na prsou či dýchavičností, které se časem zhoršují. Podle Cooperové hrozí, že riziko dlouhodobého onemocnění Covidem-19 by mohlo být potenciálně větší než riziko úmrtí.

Tito pacienti by byli v průměru daleko mladší než ti lidé, kteří umírají: medián věku v německé studii byl  49. To jsou pacienti, kteří by přišli o mnoho let života, buď by byli v invaliditě, nebo by zemřeli. A přicházejí znepokojující zjištění od daleko mladších pacientů: ze studie 186 dětí, u nichž vznikla nemoc MIS-C, naštěstí vzácný zánětlivý syndrom, který vzniká u pediatrického COVIDU-19, vyplynulo, že u 15 dětí vznikl aneurysmus koronární tepny.

Avšak z takto malých studií nelze generalizovat. Naléhavě je zapotřebí větších studií a už se na tom pracuje - jedna z nich bude sledovat 10 000 britských pacientů.

Dobře, je to všechno zatím nejasné, ale vzhledem k tomu, že dlouhodobé komplikace jsou pravděpodobné, "Noste roušku," doporučují američtí lékaři. Když pomyslíte na všechny tyto důsledky, noste roušku."

Kompletní článek v angličtině ZDE

 


0
Vytisknout
3910

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2020