Poslanci odmítli apel 150 spolků

17. 3. 2023

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Arniky

Na čtvrtečním jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byly projednávány pozměňovací návrhy, ke stavebnímu zákonu a souvisejícím zákonům, se nenašel ani jediný hlas, který by podpořil návrh Kláry Kocmanové (Piráti) na navrácení práva veřejnosti chránit přírodu a krajinu při povolování staveb. Nedoporučení návrhu podpořilo všech 11 z 11 hlasujících poslanců.
Výbor naopak podpořil návrh, který má veřejnosti umožnit účast v řízeních, kde se předpokládá kácení stromů nebo udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů. Pokud tento pozměňovací návrh schválí sněmovna, bude se veřejnost moci vyjadřovat pouze k těmto dvěma dílčím věcem.

"Nerozumím tomu, proč si poslanci výboru myslí, že má veřejnost mít možnost chránit stromy a chráněné druhy, ale nemůže se vyjadřovat k ochraně luk, půdy, vodnímu režimu v krajině a dalším zásahům do ekologické stability krajiny," uvedla k hlasování Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

"Poslanci výboru se postavili zády k žádosti 150 spolků a tisíců aktivních občanů, kteří mají před očima konkrétní kauzy, ve kterých je životní prostředí ohroženo nevhodně připravenými stavebními záměry. Není to dobrý signál před závěrečným hlasováním. Z názoru poslanců výboru jsme zklamáni. Je opravdu smutné, že nepovažují občany za relevantní partnery," uvedla Anna Vinklárková z organizace Arnika. 

Závěrečné hlasování celé sněmovny o pozměňovacích návrzích a návrhu jako celku je plánováno na pátek 24. 3.

0
Vytisknout
1404

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2023