Ekonomicky silní stále více ovládají budoucnost. Prostřednictvím vzdělávání...

16. 3. 2015 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Průmysl, který představuje doposud největší ekonomickou sílu (a lobby) v ČR, volá po opětovném zavedení duálního systému vzdělávání, v němž jsou odborně zaměření středoškoláci prakticky připravováni přímo v podnicích. Z rozhovoru zveřejněného na Britských listech ale vyplývá, že pojetí českých průmyslníků a německého modelu, k němuž vzhlížejí, je naprosto odlišné. Ostatně stejně jako pojetí průmyslu v obou zemích. Ekonomické elity mají snahu stále více ovládat vzdělávání, čeští miliardáři si začínají stavět vlastní sítě škol. Ministerstvo školství dokázalo kritiku z Rady Evropy stran segregace romských žáků proměnit v pochvalu. Vítejte v českém vdělávání minulého týdne. Pravidelný přehled připravuje spolek EDUin.

Témata týdne


Chystá se Kulatý stůl SKAV na téma digitálního vzdělávání (19. 3. od 10:00 na ZŠ Vodičkova).

Skončil Týden otevřeného vzdělávání, jeho záměr i cíl skvěle shrnují pánové z projektu MonkeyEnglish ve svém videovzkazu

České vysoké učení technické otevřelo před několika lety mateřskou školu nyní otevírá i školu základní

Obě mají společné zaměření na technickou a přírodovědnou oblast, obě mají status soukromých škol a vybírají školné. 

Kariérní řád je údajněpřipraven k implementaci od září 2015, učitelé s jeho podobou ale nejsou obeznámeni (ČT). 

Snahy Tomáše Janečka, majitele společnosti RSJ, o investice do vzdělávání ilustrují celkový trend mezi bohatými lidmi nejen v ČR (Ekonom).

Výrok týdne

„Přátelé pamatujte si, veškerá výchova je o vztahu.“ Ivan Vyskočil, herec a psycholog, svého času o výchově. Z rozhovoru se sestrou Angelikou, která vzdělává a vychovává kluky s nařízenou ústavní výchovou na Vysočině. Kvůli nim hraje fotbal a pracuje se sociálními sítěmi. Rozhovor zveřejníme na webu EDUin.cz v následujících dnech.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Jak funguje duální systém vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy volá po duálním systému vzdělávání. Jaroslav Hanák tento požadavek znovu zopakoval v diskusi s Jiřím Zlatuškou pro DVTV. Duální systém vzdělávání, praktikovaný v Československu před rokem 1989, je velmi efektivně uplatňován v Německu. Odborně profilovaní středoškoláci získávají teoretické znalosti ve školách a praktické dovednosti v podnicích. Jak je ale zřejmé z rozhovoru s prof. Esserem (Britské listy), předsedou tzv. Spolkového institutu pro vzdělávání a přípravu, který duální systém v Německu řídí, průmysl je v prvé řadě vysoce odpovědný vůči státu a sociálním partnerům, nese většinu nákladů a školy nevlastní. Tento fakt je v ostrém kontrastu s tím, co požaduje Hanák: odprodat školy podnikům, nezavazovat se vůči společnosti a náklady pouze socializovat (vzdělávat zásadně pro vlastní potřebu podniků). Jiří Zlatuška ve výše odkazované diskusi na tyto diskrepance upozornil. Informace o duálním systému vzdělávání v němčině, v angličtině (obsahuje i informace o tom, kde všude je uplatňován).
  • ČR a inkluze: oblečená i nahá. MŠMT zveřejnilo na svých stránkách informaci o tom, že byla ČR pochválena Radou Evropy za „proinkluzivní kroky“, zejména v souvislosti s novelou školského zákona, jejíž proinkluzivní charakter je více méně výsledkem tlaku neziskového sektoru. V souvislosti s týmž hodnocením Rady Evropy dochází k naprosto opačnému závěru iDNES.cz. Server upozorňuje, že ČR je kritizována za vysoký počet romských dětí v praktických školách (zdroj z ČTK). Michal Komárek si na serveru Romea.cz všímá, že jde pravděpodobně jen o průhlednou snahu ministra Chládka vypadat dobře navenek.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • InoEduFest, první ročník festivalu inovativních škol, 21.3. od 9.00 do 17.00, ZŠ Londýnská, Praha.


0
Vytisknout
5516

Diskuse

Obsah vydání | 18. 3. 2015