Evropský parlament učinil historický krok k omezení znečištění jednorázovými plasty

25. 10. 2018

čas čtení 4 minuty

Na řadě jsou vlády členských států

Evropský parlament schválil směrnici omezující znečištění z jednorázových plastů. Pro se vyjádřila naprostá většina europoslanců. Pomyslný míč je teď na straně vlád členských států, jejichž hlasování na Radě definitivně posvětí platnost nové směrnice.

 v

Plastové znečištění je všude kolem nás, ve vodě, půdě i vzduchu který dýcháme. Dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu je historickým momentem v omezování plastového znečištění” říká Jan Freidinger z Greenpeace ČR  a dodává: “ Ale ještě není čas na oslavu, o nařízení budou hlasovat členské státy a již teď je vidět zřejmá snaha části průmyslu akceschopnost směrnice omezit. Smutným paradoxem je, že na státy tlačí ty firmy, které jsou nejvíce zodpovědné za plastové znečištění, jako je Coca Cola, PepsiCo a Nestlé.”   

Evropský parlament v dnešním hlasování dokonce posílil původní návrh komise na omezení znečištění jednorázovými plasty. Například rozšířil seznam zakázaných jednorázových plastových výrobků o boxy na jídlo a pití z polystyrenu nebo výrobky z tzv. oxo plastů či vyžýaduje 35 % podíl recyklovaného materiálů v plastových lahvích.

Klíčová opatření směrnice:


  • Zákaz některých plastových výrobků:  Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, boxy na jídlo a pití z polystyrenu nebo výrobky z tzv. oxo plastů, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být vyrobeny výlučně z udržitelnějších materiálů.

  • Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.

  • Povinnosti pro výrobce: Výrobci se budou podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady, s úklidem a také s osvětovými opatřeními, pokud jde o nádoby na potraviny, sáčky a obaly (např. od bramborových lupínků a cukrovinek), nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry (např. cigaretové nedopalky), vlhčené ubrousky, balónky a lehké plastové tašky. Dostanou také pobídky k vývoji méně znečišťujících alternativ k těmto produktům.

  • Požadavky na označování: Některé produkty budou muset mít jasné a standardizované označení, které bude obsahovat návod, jak se má odpad odstraňovat, a informace o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky či balonky.

  • Osvětová opatření: Členské státy budou povinny zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a rybolovných zařízení a také o dostupných systémech pro opětovné použití a možnostech nakládání s odpady ze všech těchto výrobků.

  • Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů, například prostřednictvím systémů vratných záloh a musí zajistit, aby plastové lahve byly do roku 2025 alespoň z 35% vyrobeny z recyklovaného plastu.


Právě cíl na zpětný sběr 90 % plastových lahví, který je těžko splnitelný bez zavedení zálohového systému, nemá jednoznačnou podporu Česka. Petici za podporu směrnice a zavedení zálohového systému v ČR podpořilo skoro 80 tisíc lidí. Členské státy by k návrhu směrnice měly schválit společnou pozici do konce měsíce. Následně začne vyjednávání mezi EP, Komisi a radou, tzv. triaolog.

0
Vytisknout
6009

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2018