Anglosaští akademici protestují proti vyvolávání nenávisti vůči etnickým menšinám

24. 10. 2018

čas čtení 3 minuty

Je etnická rozrůzněnost hrozbou Západu?

6. prosince se několik britských akademiků a novinářů plánuje účastnit "debaty" s názvem a otázkou "Je vzrůstající etnická rozrůzněnost hrozbou Západu?" Akci sponzoruje UnHerd a Academy of Ideas, kterou financuje televize Fox News.

Jako akademiky a aktivisty nás nikdo nemusí přesvědčovat o významu veřejné debaty, píší signatáři otevřeného dopisu. Avšak tato debata je definována rámcem diskursu bělošského supremacismu. Zdaleka není odvážná, ani nereprezentuje názory "mlčenlivé většiny". Je to reakční, oporunistický a záměrně provokativní přístup, který ignoruje jeho dopady na veřejnost. Předpokládáním existence etnicky homogenního "Západu", v němž jsou etnická rozrůzněnost, imigrace a multikulturalismus "problémem", který je nutno napravit, se tato debata nepřátelsky zaměřuje proti komunitám, které už v současnosti trpí diskriminací jakou součásti "problému".

 
 

Zpochybňovat výchozí bod této debaty a veřejnou odpovědnost těch, kteří ji organizují, není pokusem debatu omezovat. Tato debata se sama uzavírá, protože neidentifikuje žádný jiný alternativní faktor jako "hrozbu", a chybí v ní rozrůzněnost názorů, vzhledem k tomu, že většina mluvčích je známá tím, že obviňuje imigraci a multikulturalismus jako příčinu složitých společenských problémů. Rasistické předpojlady a politická rezonance toho, jak je tato debata inzerována, jsou nepochybné. Veřejné osobnosti by měly vážně uvažovatnad tím, zda poskytnout takovémuto přístupu pozlátko důvěryhodnosti, když se takových akcí účastní.

Po vlně veřejné kritiky změnili organizátoři debaty její název na "Imigrace a vzrůstající etnická rozrůzněnost: Výzva liberální demokracii?" Z názvu odstranili slovo "hrozba", ale stále ještě uvádějí imigraci a rozrůzněnost jako hlavní nebezpečí hrozící "našemu" systému. Nestačí to. Kdyby měl panel vážné akademické úmysly, zvolil by si jiný výchozí bod a měl by daleko intelektuálně rozrůzněnější složení. Hovořit jen o etnicitě a demografii v pseudoveřejné debatě, legitimizované akademickými tituly, bez úvahy nad tím, jaký to bude mít dopad na veřejnost, není nic jiného než šíření ultrapravicové propagandy. Tvrdit, že imigrace a etnická rozrůzněnost jsou jakýmsi způsobem viníky "prohlubující se a znepokojující polarizace" zkresluje agendu směrem k ultrapravici a napomáhá to k normalizaci myšlenek, které by měly být pevně odmítnuty.

Nesnažíme se umlčet debatu ani se vyhýbat obtížným argumentům - o těchto otázkách se široce diskutuje v akademickém světě i na veřejných fórech. Prostě jen žádáme, abychom neposkytovali další prostor těm, kteří se snaží přesunout vinu za systémové selhání na komunity, které už teď jsou obětí útlaku a nepřátelství, a abychom nelegitimizovali nenávist předstírajíce, že je to analýza.

(Podpisy desítek akademiků)

Zdroj v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
6229

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2018