Jak správně používat vysokoškolské tituly

25. 10. 2018 / Aleš Zuzaňák

čas čtení 2 minuty

Dříve bylo zvykem zapisovat jen nejvýše dosažený titul. Ve světě, např. v USA, se běžně používá až nejvyšší titul od doktorské úrovně, nižší tituly jako Bc. nebo Mgr. se neužívají. Přehled všech akademických titulů lze přehledně nalézt například na wikipedii. Pro další výklad je zvoleno frekventované jméno Jan Novák, které nemá nic společného s uváděnými příklady.

 

Nejdelší titul před rokem 1989 měl významný odborník na letecké přístroje Plk. Prof. Dr. Ing. Jan Novák, DrSc., tedy plukovník, profesor na vysoké vojenské škole, doktor, inženýr a doktor věd (DrSc - latinsky doctor scientiarum).

Žádná norma dnes striktně neurčuje, jak se mají tituly psát. Pokud nějaká osoba získala více titulů, píše se vyšší titul před nižším, např. Mgr. Bc. Jan Novák. Módním je například psaní dvou stejných titulů jako Mgr. at Mgr. Jan Novák, čímž chce dotyčná osoba naznačit, že vystudovala 2 obory.

Vystuduje-li někdo vyšší odbornou školu, může si psát za jménem DiS (diplomovaný specialista).

Pokud je někdo studijní typ a studoval příbuzné obory na dvou až třech vysokých školách současně, může psaní titulů vypadat například takto:

JUDr. PhDr. Mgr. at Mgr. Ing. Bc. Jan Novák, Ph.D., Dis.

Zde by to znamenalo například studium na vyšší odborné škole (získání Dis.) a pak pokračování ve studiu ekonomie nebo politologie na vysoké škole (získání Bc. a pak za 2 roky Ing.) a současně na dvou fakultách univerzity politologii a práva (získání dvakrát Mgr. a pak následně obhájit dva doktoráty JUDr. a PhDr.).

V další fázi by mohl uvedený studijní typ zatoužit po pozici manažera, prohloubit si znalosti v oboru managementu a přidat si ještě titul MBA (Master of Business Administration), který je uváděn za jménem. Výsledkem by pak byl zápis JUDr. PhDr. Mgr.at Mgr. Ing. Bc. Jan Novák, Ph.D., MBA., Dis.

Není třeba zdůrazňovat, že člověk „ověnčený“ tolika tituly by v zaměstnání byl pod drobnohledem spolupracovníků a musel by převádět „super“ výkony. Na pozoru by se měl mít každý, kdo se chce léčit u lékaře, který užívá titul MUDr. Bc. Jan Novák, případně MUDr. Jan Novák, MBA. Měl by se předem seznámit s referencemi na daného lékaře.

0
Vytisknout
11899

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2018