O křesťanství a biologismu

25. 10. 2018 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut

Biologismus je nadřazením biologického pohledu na člověka nad jeho duchovní nebo lidský rozměr. Typický byl pro nacisty. Člověk se narodil jako nějaká rasa a jako takový je určen. Pro evangelní křesťanství platí opačný přístup: člověk je duchovní osoba, která spěje do nebe, kdy bude učiněna oslaveným tělem, nikoli tělem biologickým, smrtelným, a jako taková má hodnotu. Jako osoba, nikoli jako nějaká genetická předurčenost.

Nemá hodnotu jako muž nebo žena, jako černoch nebo běloch, jako žid nebo muslim, jako tlustý nebo tenký, jako blondýn nebo brunet, má hodnotu jako člověk. A je třeba ho milovat a z této lásky přistupovat k jeho problémům, porozumět jim. (Ježíšova slova z Evangelia podle Marka 12,25-27: „Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte!““)

Bohužel tradiční aristotelský přístup připomíná mnohem více biologismus. Aristotelismus vznikl nezávisle na křesťanství a jeho pohled zejména na biologické systémy je na dnešní dobu velmi primitivní, naprosto nepřijatelný. Vůbec nepočítá s evolucí a variabilitou živých bytostí v rámci jednoho druhu. Vidí v živé přírodě účelnost a škatulky správného a špatného. Ten, kdo nezapadá, ten je netvor, zrůda. Biologie sama ovšem žádné normy správnosti nebo účelu nemá. A moderní medicína přijala křesťanský pohled, že je třeba zkoumat skutečné zájmy pacientů, nikoli nějaké konvenční představy. Proto mohla homosexualita být vyloučena ze seznamu nemocí.

O to pozoruhodnější je bouře, kterou v českém veřejném prostoru vzbudil pan Piťha svou posedlostí určováním pohlaví pohledem do klína a představou o tom, že rodiny budou rozvráceny a zavírány do koncentráku v důsledku moderní medicíny. Křesťanství to má podle mne jasné: láskyplně zkoumat potřeby jednotlivce a zabraňovat tomu, aby nebyl vystaven absurdnímu utrpení v důsledku nějakých povrchních škatulek. K tomu je zapotřebí odbornosti, poctivého zkoumání. Aristotelské škatulky jsou naopak tou největší zhoubou.

Odbornou debatu, tedy vědecky podloženou, včetně kritiky současných postupů, jistě lze vést. Nicméně představa, že pohlaví je nějaký biologický fakt, který lze poznat jednou provždy pohledem do klína, je tmářský aristotelismus. V Nature nedávno (18.2.2015) vyšel článek „Sex redefined – The idea of two sexes is simplistic. Biologists now think there is wider spectrum than that.“ Pan Piťha se může zapojit do odborné debaty, měl by ji přinejmenším znát. Pokud ji nezná a zůstává u pohledu do klína, je na úrovni tvrzení, že Země je placatá.

Podle mne je člověk, který je transsexuál, především duchovní bytost, není nějak určen svým tělem. Pokud biologie na tomto světě po miliardy let funguje tak, že způsobuje nekonečná utrpení miliardám živočichů včetně lidí, ať už jsou to nemoci, vzájemné zabíjení se nebo umírání v důsledku hladovění a žízně, může jistě způsobovat i to utrpení, které cítí právě transsexuál. Ježíš lidem vracel zrak, protože jim tím pomohl. Jistě by pomohl také člověku, který se narodil ve špatném těle, a změnil by mu pohlaví. Je možné se narodit ve špatném těle, stejně jako je možné se narodit bez rukou.

Přece člověk tu není pro pohlaví, ale pohlaví je tu pro člověka. Lidé se běžně rodí s různými vadami a cílem medicíny je pomoci jim. Tím není řečeno, že by člověk s nějakou vadou byl méněcenný. Ale pokud mu lze pomoci, je třeba mu pomoci. Těžko může obstát myšlenka, že když se někdo narodí s ochrnutím, tak ho tak necháme, protože je to tak „přirozené“, i když víme, jak ho toho ochrnutí zbavit. To by přece bylo naprosto zrůdné.

Všechen ten povyk se točí kolem tzv. Istanbulské úmluvy, která nese správně tento název „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“. Mnozí Češi v tom vidí perverzní hrozbu nové totality a koncentráků. Kupodivu tuto smlouvu podle anglické wikipedie ratifikovalo už mnoho velmi civilizovaných zemí… jistě na tyto Čechy neudělají dojem skandinávské státy nebo Německo, tam odtud podle jejich fantasmagorií vane zrůdnost. Ale mezi státy, které úmluvu ratifikovaly, patří také Švýcarsko nebo dokonce, světe div se!. Polsko. Polsko nikoli před vládou ultrakonzervativní katolické strany PiS, ale Polsko za její vlády. Polsko se svou nesmírně vlivnou katolickou církví. Úmluvu ratifikovalo také Turecko, vedené islamistou Erdoganem, pravoslavné Srbsko, Malta, kde byly ještě nedávno zakázány rozvody. Nicméně ateistické, liberální Česko zažívá středověké šílenství. Jak ubohé a směšné.

 

0
Vytisknout
9008

Diskuse

Obsah vydání | 30. 10. 2018