Petr Lhotka

spolupraovník měsíčníku Amaro Gendalos