Jan Hanzl

Jan Hanzl (*1978)

Vystudoval zahraniční obchod na pražské VŠE, v současné době studuje translatologii na FF UK a pracuje na Úřadu vlády ČR. Publikoval fejetony, reportáže, literární a hudební recenze v Dobré adrese a v Tvaru.