Pavel Bárta

ing. Pavel Bárta pracuje v odd. strategického plánování krajského úřadu Vysočina

Telefon: +420 66 7119 220
Mobil: +420 777 750 135
E-mail: barta.p@ku.ji.cz