Karel Musílek

Autor letos vystudoval Slezské gymnázium v Opavě a od září 2005 začne studovat na Masarykově univerzitě v Brně, na fakultě sociálních studií, obor politologie a mezinárodní vztahy. Věnuje se dobrovolnické činnosti v nízko-prahovém klubu pro mládež Legal a tvorbě a vystupování s rockovou kapelou Opium Cake.