Jiří Tyl

PhDr. Jiří Tyl

majitel, odborný garant, supervizor terapeutického a školícího centra EEG Biofeedback Centrum, profesor na New York University Prague, kde vyučuje biologickou psychologii . Soudní znalec v oboru psychologie pro zdravotnictví, školství, kulturu. Předseda Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, o.s. Působí v Středisku křesťanské pomoci Diakonie Evangelické církve metodistické, kde má na starosti koncepci socioterapeutické komunity, supervizi, vede psychoterapeutického vzdělávání pro pracovníky Diakonie. Vyučuje lékařskou psychologii, výcvik psychoterapie též jako odborný asistent na 1. LF UK, Ústav pro humanitní studia v lékařství.