Jiří Paukrt

Jiří Paukrt (nar. 1975) je absolventem ČVUT v Praze, fakulta dopravních služeb. Od r. 2004 pracuje v britském Leeds u firmy Jacobs Babtie jako dopravní plánovač.