3891

Demeter Krupka

Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Autor je emeritnim rektorem Slezské univerzity v Opavě, profesorem matematiky na UP Olomouc, IAS Distinguished Fellow, La Trobe University, Melbourne, Australia. Je zakládajícím redaktorem 3 mezinárodních impaktovaných časopisů, vydávaných Elsevier Science Publishers a World Scientific.

HOMEPAGE