Karim Chaibi

Autor je spolupracovníkom slovenského týždenníku SLOVO