Jan Jeník z Bratřic

1756 - 1845

potomek rytřského rodu z Radvanova na Vožicku. Jako osmiletý odešel studovat do jezuitského semináře do Prahy, stal se zde navzdory svým učitelům stoupencem josefínského osvícenectví. V sedmnácti letech zběhl ze studií a dal se na vojnu.