4590

Branislav Lichardus

prof.MUDr. Branislav Lichardus DrSc.

lekár, Ústav exprimentálnej endokrinológie SAV, rektor Vysokej školy manažmentu

* 01.12.1930 Liptovský Mikuláš - Palúdzka

od 2000 Vysoká škola manažmentu - City University Programs, Trenčín, Bratislava, Poprad, rektor

1998-2001 Predsedníctvo SAV, konzultant
1994-1998 Ministerstvo zahraničných vecí SR, prvý veľvyslanec SR v USA
1992-1995 Predsedníctvo SAV, predseda SAV
1990-1992 zakladajúci predseda Grantovej agentúry SAV a vysokých škôl SR
1957-1998, 2003-2004 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV , Okresný ústav národného zdravia, Bratislava - okolie

PODROBNOSTI