Martin Kucharík

Autor pracuje jako lékař na 1. neurologické klinice LF UK a VFN v Praze.p>