Milan Urban

Autor je bývalým, nyní stínovým ministrem průmyslu a obchodu ČSSD