5421

Miroslav Bobek

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, od roku 1993 působí v Českém rozhlase. Zde se zpočátku věnoval popularizaci vědy, za kterou obdržel cenu Akademie věd ČR. V roce 1997 vedl projekt Duhový most (vysílání v době povodní) a poté pracoval jako šéfredaktor Českého rozhlasu 2 - Praha.

V roce 2000 založil divizi Český rozhlas 8 (Online) a stal se jejím šéfredaktorem. Tato divize postupně vybudovala internetové stránky na doméně Rozhlas.cz a v roce 2005 v ní vznikla populárně naučná stanice Český rozhlas Leonardo určená pro digitální vysílání. Nyní MB působí jako ředitel Českého rozhlasu Online a současně je pověřen řízením samostatné divize Český rozhlas Leonardo. Prosazuje, aby co největší část obsahu, který vzniká v Českém rozhlase, byla v adekvátní podobě nabízena i prostřednictvím internetu a aby Český rozhlas posiloval svou roli kulturní a vzdělávací instituce.

MB je ženatý, manželka Klára působí jako genetička na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Mají děti Kryštofa a Markétu.

Vzdělávací a populárně vědecké projekty:

V roce 1994 inicioval Africkou odyseu, při které byla za pomoci satelitní telemetrie monitorována migrace čápů černých z ČR do afrických zimovišť, a po celou dobu trvání ji vedl. Stál v čele všech expedic, jež se v rámci tohoto projektu uskutečnily (např. do Senegalu, Mauretánie, Čadu, Etiopie), a odvysílal z nich na stanicích Český rozhlas 1 - Radiožurnál a Český rozhlas 2 - Praha stovky příspěvků. Vedoucí roli má rovněž v projektu Nová odysea, který byl zahájen v roce 2002, a v jeho rámci se účastnil většiny výprav do Asie (např. do Ruska, Pákistánu, Afghánistánu, Mongolska). O obou těchto projektech vyšla celá řada populárních i odborných textů, jejichž je autorem či spoluautorem.

Je rovněž autorem a vedoucím projektu Odhalení, který byl jako „trochu jiná reality show“ s gorilami zahájen v pražské zoo na podzim 2005. Odhalení si získalo mimořádný zájem veřejnosti v ČR i ve světě a Český rozhlas za ně obdržel „divokého Oscara“ na prestižní přehlídce Wildscreen v Bristolu a Pečeť Comenius EduMedia v Berlíně. MB byl za Odhalení v roce 2007 oceněn Čestnou medailí Vojtěcha Náprstka. Na základě projektu vznikla DVD 70 dní s gorilami (2006) a Nové příběhy (2007), populárně naučná kniha Odhalení (2007), knihy gorilích pohádek Moja a páv (2006) a Moja, Tatu a tiplíci (2008), gorilí říkanky Proč nehladit ježka (2007), pohádkové CD Moja a páv (2008) a dále kalendáře, puzzle apod. Výtěžek z veškeré této produkce je určen na ochranu goril ve volné přírodě.

Realizoval také další projekty, mj. Via Pontica (sledování migrace dravců ve východním Turecku), Hlas pro tento den (rozhlasové pořady, web; MC a CD vydávaná od roku 1995 do současnosti) nebo internetové přenosy hnízdění čápů černých, sokolů stěhovavých, nosorožců bílých apod. Pořídil mnoho nahrávek etnické hudby, jejichž výběr vyšel na CD Zpěv Afriky (2005).

vedoucí projektu Africká odysea, Nová odyssea, Odhalení