Hynek Tippelt

Autor pracuje jako odborný asistent pro filosofii na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.