Jan Bednář

Autor je aktivista Humanistického hnutí.