Martin Keder

Statutární zástupce a půlnoční dobrovolník občanského sdružení Společenství Dobromysl .