Dominik Forman

Absolvent bakalářského oboru český jazyk a literatura a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současnosti studuje magisterský obor učitelství výtvarné výchovy tamtéž.

Stál u vzniku iniciativy Za svobodné vysoké školy a aktivně se podílel na organizování jejích akcí, především pak studentského Týdne neklidu a Týdne protestů.

Je členem občanského sdružení SOK, pravidelně publikuje v časopisu Solidarita, kde rovněž působí jako jeden z redaktorů.