Pavel Holba

Autor je předseda Klubu angažovaných nestraníků.